پرداخت 8هزارو 868 میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک کشاورزی استان قزوین

شعب بانک کشاورزی استان قزوین درسال 96مبلغ 8هزار 868 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردند  .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین ، این میزان تسهیلات به بیش از 29 هزار نفراز متقاضیان پرداخت شد .

قالب دلخواه شما
bki