مديريت استان قزوين

صدور بیش از 23 میلیون دلار حواله ارزی ،برات اسنادی و اعتبار اسنادی توسط بانک کشاورزی استان قزوین

شعب بانک کشاورزی استان قزوین در سال 1397 بیش از 23 میلیون  دلار آمریکا برای متقاضیان زیربخش های کشاورزی حواله ارزی ،برات اسنادی و اعتبار اسنادی صادر کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین این مبلغ&n...

بیمه بیش از 14 میلیون قطعه جوجه در سال زارعی جاری توسط بانک کشاورزی استان قزوین

ازابتدای سال زراعی 97-98 تاکنون بیش  از 14 میلیون قطعه جوجه دراستان قزوین تحت پوشش بیمه کشاورزی قرارگرفت . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین تعداد709واحد مرغداری  نیزتحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قر...

پرداخت 353 میلیارد ريال غرامت به کشاورزان خسارت دیده استان قزوین توسط بانک کشاورزی

شعب بانک کشاورزی استان قزوین در سال 1397بیش از 353 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خسارت دیده تحت پوشش بيمه كشاورزي ، پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین ، از مجموع غرامت های پرداخت شده به کشاورز...

پرداخت بیش از 898 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار و فراگیر روستایی توسط بانک کشاورزی استان قزوین

شعب بانک کشاورزی استان قزوین در سال 1397 مبلغ 898میلیارد و 29 میلیون ریال تسهیلات اشتغال پایدار و فراگیر روستایی پرداخت کردند.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین ،این میزان تسهیلات به تعداد 263 نفر از ...

پرداخت بیش از423میلیارد ریال تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی توسط بانک کشاورزی استان قزوین

شعب بانک کشاورزی استان قزوین در سال 1397 مبلغ423 میلیارد  و 875 میلیون ریال تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین، این میزان تسهیلات به 101 نف...

پرداخت بیش از 245 میلیارد ریال تسهیلات بنگاه های کوچک و متوسط توسط بانک کشاورزی استان قزوین

شعب بانک کشاورزی استان قزوین در سال 1397 مبلغ 245 میلیارد و 756 میلیون ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط  پرداخت  کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین این مبلغ تسهیلات به تعداد 94 نفر از ...

پرداخت 300 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی توسط بانک کشاورزی استان قزوین

شعب بانک کشاورزی استان قزوین در سال 1397 مبلغ 300 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت کردند.  به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي استان قزوین این میزان تسهیلات از محل منابع داخلی و برای  خرید تراکتو...

پرداخت مبلغ530 میلیارد ریال تسهیلات آبیاری تحت فشار در بانک کشاورزی استان قزوین

شعب بانک کشاورزی استان قزوین در سال 97، مبلغ  530میلیارد ریال تسهیلات آبیاری تحت فشار پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی دراستان قزوین ، این تسهیلات  به 332 متقاضی تسهیلات آبیاری تحت فشار پرداخت ...

پرداخت بیش از 295 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک کشاورزی استان قزوین

شعب بانک کشاورزی استان قزوین در سال 1397 مبلغ 295 میلیارد و800 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج  پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین ،این میزان تسهیلات به 1991نفر از زوج های جوان پرداخ...

پرداخت بیش از 122 میلیارد ریال تسهیلات بذور گواهی شده گندم و جودر بانک کشاورزی استان قزوین

شعب بانک کشاورزی استان قزوین در سال 1397 مبلغ  122 میلیارد و 250میلیون ریال تسهیلات بذور گواهی شده گندم و جوپرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین، بذور گواهی شده تولیدی توسط 4 شرکت فعال و با ...

پرداخت بیش از 29 میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی توسط بانک کشاورزی استان قزوین

شعب بانک کشاورزی استان قزوین در سال 1397 ، مبلغ 29میلیارد و 700 میلیون ریال تسهیلات تبصره 16 خود اشتغالی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین، این میزان تسهیلات برای ایجاد و توسعه مشاغل خانگی به ...

صدور بیش از 34 هزار بیمه نامه در بانک کشاورزی استان قزوین در سال زراعی 98-97

از ابتدای سال زراعی 98-97 تا کنون  تعداد 34817 فقره بیمه نامه توسط شعب بانک کشاورزی استان قزوین برای کشاورزان و دامداران صادر شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین ، از مجموع بیمه نامه های صادر شده 257...

صدور بیش از 162 میلیارد ریال ضمانتنامه توسط بانک کشاورزی استان قزوین

شعب بانک کشاورزی استان قزوین در سال 1397بیش از 162میلیارد ریال ضمانتنامه برای فعالان و پیمانکاران بخش های مختلف اقتصادی صادر کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین ،این مبلغ  ضمانتنامه برای تعداد 239...

قدردانی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از عمکرد بانک کشاورزی

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اهدا لوح سپاس، از عملکرد بانک کشاورزی در این استان قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین ، خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اهدا لوح سپاس از اقدا...

پرداخت بیش از 6526میلیاردریال تسهيلات بخش کشاورزی توسط بانك كشاورزي استان قزوین

شعب بانک کشاورزی استان قزوین از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، مبلغ 6526 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان زیربخش کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانک کشاورزی استان قزوین،این میزان تسهیلات بیش از 90درصد ا...

پرداخت 2941میلیارد ریال تسهیلات دامداری و طیور توسط بانک کشاورزی استان قزوین

شعب بانک کشاورزی استان قزوین از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، 2941 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان بخش های دامداری و طیور پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین، این میزان تسهیلات به  43...

پرداخت 920میلیارد ریال تسهیلات زراعت توسط بانک کشاورزی استان قزوین

شعب بانک کشاورزی استان قزوین از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ‌ماه، 920 میلیارد ریال تسهیلات زراعت به کشاورزان استان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین این میزان تسهیلات به 4358 نفر از کشا...

پرداخت809 میلیارد ریال تسهیلات باغداری توسط بانک کشاورزی استان قزوین

شعب بانک کشاورزی استان قزوین از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ‌ماه، 809 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان بخش باغداری پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین، این میزان تسهیلات به  5405 &nb...

پرداخت1801 میلیارد ریال تسهیلات صنایع تبدیلی و خدمات کشاورزی توسط بانک کشاورزی استان قزوین

شعب بانک کشاورزی استان قزوین از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ‌ماه، 1801 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان بخش های صنایع تبدیلی و خدمات کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین، این میزان...

پرداخت19 میلیارد ریال تسهیلات صنایع دستی و قالی بافی توسط بانک کشاورزی استان قزوین

شعب بانک کشاورزی استان قزوین از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ‌ماه، 19 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان بخش های صنایع دستی و قالی بافی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین، این میزان تسهیلات...
صفحه 1 از 9ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  بعدی   انتها   
قالب دلخواه شما