مديريت استان چهارمحال و بختياري

تحقق 102 درصدی برنامه صدور کارت هدیه در شعب بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

شعب بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در سال 1397 مبلغ 21 میلیارد ریال کارت هدیه برای مشتریان خود صادر کردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي استان چهارمحال و بختیاری ، این میزان صدور کارت هدیه معادل 102 درصد برن...

پرداخت 8365 ميليارد ريال تسهيلات توسط بانك كشاورزي استان چهارمحال و بختیاری

شعب بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در سال گذشته، 8365 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي استان چهارمحال و بختیاری، از این میزان تسهیلات،  94 درصد  آن به مبلغ 7861 میلی...

پرداخت بیش از 855 ميليارد ريال تسهيلات از محل اعتبار صندوق توسعه ملی توسط بانك كشاورزي استان چهارمحال و بختیاری

شعب بانک کشاورزی در استان چهارمحال در سال 1397 بیش از 855 میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبار صندوق توسعه ملی   به فعالان بخش کشاورزی این استان پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان چهارمحال...

پرداخت 1419 ميليارد ريال تسهيلات اشتغال پایدار روستایی توسط بانك كشاورزي استان چهارمحال و بختیاری

شعب بانک کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری در سال 1397  بیش از  یک هزار و 419  میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبار ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری  به فعالان بخش کشاورزی این استان پرداخت كردند. به گزارش ...
قدردانی نماینده استان چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی از عملکرد بانک کشاورزی

قدردانی نماینده استان چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی از عملکرد بانک کشاورزی

دکتر علی کاظمی نماینده مردم کوهرنگ فارسان و اردل در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه 24 فروردین با حضور در مدیریت بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از عملکرد بانک کشاورزی استان  در پرداخت تسهیلات و اجرای طرح های حمایتی از بخ...

امهال سه ساله بدهی بیش از 8733 نفر از کشاورزان و دامداران استان چهارمحال و بختیاری

شعب بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در اجرای بند خ ماده 33  قانون برنامه ششم توسعه در سال 1397 مطالبات تعداد8733 نفر از بدهکاران بخش کشاورزی به مبلغ 508 میلیارد ریال را تعیین تکلیف و مدت سه سال امهال کردند . به گزارش ر...

پرداخت 218 ميليارد ريال تسهيلات مکانیزاسیون کشاورزی توسط بانك كشاورزي استان چهارمحال و بختیاری

شعب بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در سال 1397 مبلغ 218 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی به فعالان بخش کشاورزی این استان پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي استان چهارمحال و بختیاری این میزان...

پرداخت 341 ميليارد ريال تسهيلات از دواج توسط بانك كشاورزي استان چهارمحال و بختیاری

شعب بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در سال 1397  بیش از 341  میلیارد ریال تسهیلات از دواج  پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان چهارمحال و بختیاری این میزان تسهیلات به 2224 نفر ...

قدردانی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از بانک کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اهدای لوح سپاس از بانک کشاورزی قدردانی کرد.  به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان چهارمحال و بختیاری، در این لوح از هوشنگ طاهری میرقائد مدیر شعب بانک کشاورزی د...

قدردانی سازمان صنعت معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری از بانک کشاورزی

سازمان صنعت معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری با اهدای لوح سپاس ار عملکرد بانک کشاورزی قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان چهارمحال و بختیاری، محمدکاظم منزوی سرپرست سازمان صنعت معدن و تجارت استا...

بيمه 89 هزار هکتار محصولات باغی و زراعی در استان چهارمحال و بختیاری

از ابتدای  سال زراعي جاری تا پایان بهمن ماه  بیش از 89  هزار هكتار از محصولات باغی و زراعی استان چهارمحال و بختیاری تحت پوشش بيمه کشاورزي قرارگرفت. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانک کشاورزي استان چهارمحال و بختی...

بيمه 63 هزار راس انواع دام در استان چهارمحال و بختیاری

از ابتدای سال زراعی جاری تا پایان بهمن ماه بیش از  63 هزار راس انواع دام سبک و سنگین در استان چهارمحال و بختیاری تحت پوشش بيمه کشاورزي قرارگرفت.  به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانک کشاورزي استان چهارمحال و بختیاری . ت...

قدردانی استانداری و بهزیستی چهارمحال و بختیاری از بانک کشاورزی

معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری و مدیر کل بهزیستی با اهدای لوح سپاس  از مدیریت بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری قداردانی کردند.  به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان چهارمحال و بختیاری، معاون ا...

بيمه 5 میلیون و ششصد هزار قطعه انواع طیور در بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

از ابتدای سال زراعی جاری  تا پایان بهمن ماه 1397 بیش از 5 میلیون و ششصد هزار قطعه انواع طیور  در استان چهارمحال و بختیاری تحت پوشش بيمه کشاورزي قرارگرفت.  به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانک کشاورزي استان چهارمحال...

پرداخت 6445 ميليارد ريال تسهيلات توسط شعب بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

شعب بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از ابتدای سال جاری تا پایان  بهمن ماه  6445 ميليارد ريال تسهیلات به متقاضیان پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي استان چهارمحال و بختیاری، 94 درصد از این ...

پرداخت بیش از 1100ميليارد ريال تسهيلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری در شعب بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

شعب بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه  بیش از  یک هزار و 101  میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبار ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری  به فعالان بخش کشاورزی این استان پر...

پرداخت 140 ميليارد ريال تسهيلات مکانیزاسیون کشاورزی در شعب بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

شعب بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه  مبلغ 140 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی  به فعالان بخش کشاورزی این استان پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاور...

پرداخت بیش از 772ميليارد ريال تسهيلات از محل اعتبار صندوق توسعه ملی در استان چهارمحال و بختیاری

شعب بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از ابتدای سال جاري تا پایان بهمن ماه بیش از 772 میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبار صندوق توسعه ملی  به فعالان بخش کشاورزی این استان پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك...

پرداخت 326 ميليارد ريال تسهيلات از دواج در شعب بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

شعب بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از ابتدای سال جاری تا پایان  بهمن  ماه  بیش از 326  میلیارد ریال تسهیلات از دواج پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي استان چهارمحال و بختیاری، ا...

پرداخت بیش از 731ميليارد ريال تسهيلات از محل اعتبار صندوق توسعه ملی توسط بانك كشاورزي استان چهارمحال و بختیاری

شعب بانک کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری از ابتدای سال جاري تا کنون بیش از 731 میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبار صندوق توسعه ملی   به فعالان بخش کشاورزی این استان پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك ...
صفحه 1 از 13ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
قالب دلخواه شما