عضویت 9068 فراگیر در باشگاه کودک و نوجوان تهران بزرگ

مدیریت امور شعب تهران بزرگ تا پایان فروردین 1395تعداد 9068 فراگیر را در باشگاه کودک و نوجوان به عضویت درآورده است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی تهران بزرگ، این مدیریت در اجرای طرح باشگاه کودک و نوجوان اقدام به ثبت نام 9068 نفر از فراگیران کرده است.

بر اساس این گزارش چاپ پوستر برندگان جوایز ویژه و ارسال آن به مدارس برای نصب در تابلوی اعلانات، ارسال کارت تبریک برای برندگان جوایز ویژه، چاپ پوسترهای نهال دوستی و ارسال آن به 100 مدرسه حوزه عمل و همچنین چاپ و ارسال بنر نهال دوستی به کلیه شعب از جمله اقدامات دیگر این مدیریت در راستای اجرای بهینه طرح باشگاه کودک و نوجوان بوده است.

قالب دلخواه شما