خسارت بیمه گذاران سیل در شعب بانک کشاورزی پرداخت می شود

خسارت بیمه گذاران سیل در شعب بانک کشاورزی پرداخت می شود

درپی رخداد سیل در برخی استان های کشور، فرآیند فنی بررسی خسارات سیل درمزارع، باغ ها و واحدهای دام، طیور وآبزیان زیرپوشش بیمه، باحضور اکیپ های تخصصی بیمه کشاورزی درعرصه های خسارت دیده آغاز شده است و تا ارزیابی کامل مزارع خسارت دیده، باجدیت ادامه خواهدداشت.

  به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، اولین مرحله پرداخت غرامت درنخستین روزبازگشایی بانک هادر۱۵فروردین۹۸برای مزارع ارزیابی شده آغازشده است  و تولیدکنندگان بخش کشاورزی که پیش تر بیمه نامه کشاورزی تهیه کرده اند، غرامت خسارات وارده را دریافت خواهند کرد.

قالب دلخواه شما