پرداخت بیش از 40 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک کشاورزی استان قزوین

شعب بانک کشاورزی استان قزوین تا تاریخ 20 خرداد 97 مبلغ 40 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج  پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین ،این میزان تسهیلات به 265 نفر از زوج های جوان پرداخت شد .

قالب دلخواه شما