پرداخت بیش از 8 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی توسط بانک کشاورزی استان قزوین

 شعب بانک کشاورزی استان قزوین تا تاریخ 20 خرداد ماه 1397 بیش از  8 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین این میزان تسهیلات از محل منابع داخلی و برای  خرید تراکتور ، اداوات و ماشین آلات کشاورزی در زیربخش های زراعت و باغبانی پرداخت شد.

قالب دلخواه شما