آموزش بانک پذیری در مدرسه کودکان استثنایی باغچه بان یزد توسط بانک کشاورزی

بانک کشاورزی طی اقدامی به دانش آموزان استثنایی دبستان باغچه بان یزد مهارت های استفاده از کارت عابر بانک و نکات امنیتی آن را آموزش داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان یزد ،  این آموزش ها مورد استقبال چشمگیر مسئولان آن مدرسه قرار گرفت.

این گزارش می افزاید برای تمام دانش آموزان این مدرسه حساب کودک و نوجوان افتتاح و مبلغ یکصد هزار ریال به عنوان هدیه به حساب کارت آن ها واریز شد.

قالب دلخواه شما