طراحی سایت

اولويت های پژوهشی

با توجه به اهميت پژوهش و انجام طرح‌هاي كاربردي مبتني بر دانش روز، بانك كشاورزي اقدام به استخراج عناوين اولويت‌هاي پژوهشي و برون‌سپاري آنها نموده تا علاوه بر كمك به اشاعه فرهنگ پژوهش در جامعه، از ظرفيت‌هاي علمي موجود به منظور ارتقاء سطح عمليات بانك بهره‌مند گردد. محققان و پژوهشگران محترم درصورت تمايل به ارائه پيشنهاد پژوهشي در خصوص هر يك از موارد ذيل، لازم است فرم طرحنامه مربوطه را دانلود کرده و پس از تكميل، از طريق سامانه طرح‌هاي پژوهشي به مركز پژوهش‌ها ی کاربردی  ارسال کنند. شايان ذكر است؛ طرحنامه‌هاي تكميل شده، پس از طرح و بررسي در جلسه شوراي پژوهشي بانك مورد ارزيابي قرار گرفته و سپس پاسخ به اطلاع خواهد رسيد.

 

حوزه اعتباری و بانکداری شرکتی
رديف عنوان واحد متقاضي
1 بررسي مشكلات وصول مطالبات در 200 شعبه برتراعتباري و پيشنهاد راهكارهاي مناسب جهت كاهش مطالبات غيرجاري شعب موصوف وصول مطالبات و اجراء
2 مطالعه و بررسي روش‌هاي بهبود تعامل مشترك بانك و مشتري در حوزه نظارت بر طرحها از طريق مقايسه تطبيقي نظارت بر طرحها و عمليات اعتباري
3 مطالعه و تدوين شاخص‌ها و معيارهاي اخلاقي لازم در بانكداري اسلامي كارگروه بانكداري اسلامي
4 عقود جديد و تأثير آن بر روند تجهيز منابع و وصول مطالبات در بانك كشاورزي كارگروه بانكداري اسلامي
5 تأثير كاربرد كارتهاي اعتباري مرابحه، در تسهيل روند اعطاي تسهيلات كارگروه بانكداري اسلامي
6 امكان‌سنجي توثيق درآمدهاي آتي و دارايي‌هاي نامشهود شركت براساس منابع فقهي و حقوقي كشور و براساس تجربه ساير كشورها اعتبارات و هدايت سرمايه گذاري
7 تهیه طرح عملیاتی برای تأمین مالی زنجیره‌های تولید بخش کشاورزی با استفاده از روش‌های نوین(مطالعه تطبیقی با بانکهای دنیا) اعتبارات و هدايت سرمايه گذاري
8 بررسي ميزان تطابق قراردادها، دستورالعملها و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با اعطاي تسهيلات با قوانين و مقررات عمليات بانكداري بدون ربا در بانك كشاورزي كارگروه بانكداري اسلامي
9 مطالعه و تدوین شاخص‌ها و معیارهای اخلاقی در بانکداری اسلامي و ارزیابی عملکرد شعب با اين شاخصها كارگروه بانكداري اسلامي
10 ارزيابي سطح آگاهي و اطلاعات همكاران از بانكداري اسلامي كارگروه بانكداري اسلامي
11 بررسي روشهاي بهبود تعامل بانك و مشتري پس از اتمام دوره مشاركت در حوزه نظارت بر طرحها (تهران و البرز) اداره کل نظارت بر طرح‌ها و عملیات اعتباری

 

حوزه مالي و پشتيباني
رديف عنوان واحد متقاضي
1 راهكارهاي شناسايي و افزايش درآمدهاي غيرمشاع بانك كشاورزي اداره كل امور مالي
2 طراحي الگوي مديريت دارايي و بدهي (ALM) در بانك كشاورزي اداره كل امور مالي
3 بررسي و تعيين قيمت تمام شده محصولات و خدمات بانكي به تفكيك نوع خدمت در بانك كشاورزي (مطالعه موردي بر حسب خدمات گوناگون) اداره كل امور مالي
4 بررسي تطبيقي تامين منابع مالي از محل اوراق بهادار اسلامي(صكوك) نسبت به استقراض از سيستم بانكي و طراحي مكانيزم‌هاي اجرايي اداره كل امور مالي
5 مطالعه تطبيقي مدلهاي مناسب كنترل و مديريت نقدينگي بر پايه مبادلات الكترونيكي در بانكداري نوين اداره كل امور مالي
6 بررسي ميزان تاثير خدمات بانكداري الكترونيكي در افزايش منابع و درآمدهاي كارمزدي بانك (مطالعه موردي پايانه هاي فروش) اداره كل امور مالي

 

حوزه امور مشتریان و بانکداری عمومی
رديف عنوان واحد متقاضي
1 بررسي راهكارهاي حضور موثر بانك در زنجيره‌هاي ارزش فعاليت‌هاي بخش كشاورزي اداره کل بازاریابی و فروش خدمات
2 بررسي و شناسايي موانع و مشكلات شعب شهري در ارائه خدمات مطلوب و پيشنهاد راهكار براي رفع آنها- مطالعه موردي 20 شعبه تهران بزرگ اداره کل بازاریابی و فروش خدمات
3 طراحي برنامه توانمندسازي و بازآموزي كاركنان شعب در ارايه خدمات اداره کل بازاریابی و فروش خدمات
4 مطالعه چارچوب اجرايي براي راه‌اندازي باشگاه مشتريان اداره کل بازاریابی و فروش خدمات

 

حوزه نظارت، بازرسی و حقوقی
رديف عنوان واحد متقاضي
1 تحليل حقوقي رويه بانكي جهت اخذ وجه چك هاي مفقودي حقوقي و قراردادها
2 تحليل حقوقي عقد مرابحه و بررسي آن در سيستم بانكي حقوقي و قراردادها
3 تحليل حقوقي، فقهي و بانكي عقد خريد دين حقوقي و قراردادها
4 تحليل حقوقي و بانكي عقد استصناع حقوقي و قراردادها
5 چالش هاي موجود دردعاوي ورشكستگي و راهبرد حقوقي مقابله با آن حقوقي و قراردادها
6 ظرفيت سنجي حقوقي وعملياتي ارجاع دعاوي به داوري درخصوص اختلافات بانك و مشتريان حقوقي و قراردادها
7 تحليل روشهاي جلوگيري از تملك مشاعي املاك حقوقي و قراردادها
8 تحليل اثرات قانون اصلاحي ماده 34 قانون ثبت بر سيستم بانكي حقوقي و قراردادها
9 نقش مشاركت حقوقي بانك ها در پويايي سيستم بانكي حقوقي و قراردادها
10 تأثير اجراي امضاء الكترونيك درجلوگيري از سوء استفاده هاي بانكي حقوقي و قراردادها
11 بررسي و تحليل دلايل طولاني بودن فرايند رسيدگي قضايي پرونده هاي بانكي حقوقي و قراردادها
12 بررسي آثار و پيامدهاي تملك وثايق مشتريان اموال و املاك
13 شناسايي ريسك‌هاي حسابرسي در بانك كشاورزي (ذاتي، كنترلي و عدم كشف) و ارائه راهكارهاي عملي براي مقابله و كاهش آنها اداره كل بازرسي و حسابرسي

 

حوزه بانكداري الكترونيك
رديف عنوان واحد متقاضي
1 بررسي الزامات و ابعاد پياده‌سازي IT Auditing اداره کل مدیریت و نظارت IT
2 بررسي نحوه پياده‌سازي سيستم كشف تقلب (Fraud Detection) در بانكداري اداره کل امنیت IT
3 شناسايي چالشهاي برقراري ارتباط سوئيچ كارت بانك با سيستم‌هاي پرداخت بين‌المللي و ارائه راهكارهاي اجرايي اداره کل مدیریت و نظارت IT

 

حوزه حراست
رديف عنوان واحد متقاضي
1 بررسي روش‌هاي ارتقاء نقش حراست در ايجاد انگيزه و پويايي كاركنان به منظور جلب همراهي ايشان با سياست‌هاي بانك اداره کل حراست
2 بررسي روش‌هاي ارتقاء نقش حراست‌ها در ايجاد اتحاد استراتژيك با برخي بانك‌ها اداره کل حراست

 

حوزه مدیریت
رديف عنوان واحد متقاضي
1 ارزيابي اثربخشي فعاليت‌هاي حوزه روابط عمومي و ارتقاء نقش آن در ايجاد ارتباطات و ايجاد همدلي سازماني اداره کل روابط عمومی و همکاری‌های بین الملل
2 شناسايي ظرفيت‌هاي موجود در جامعه براي ايفاي نقش و مسئوليت اجتماعي بانك اداره کل روابط عمومی و همکاری‌های بین الملل