طراحی سایت

تماس با ما

ارسال هرگونه مستندات پژوهشي به مرکز پژوهش های کاربردی از طريق سامانه طرح‌هاي پژوهشي امكانپذير است و به مستنداتي كه از روش‌هاي ديگر ارسال شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
آدرس پستي: تهران, خيابان جلال آل احمد، نبش خيابان پاتريس لومومبا، شماره 247، ساختمان شماره 1 بانك کشاورزي، طبقه پنجم، بال شمالی 
كد پستي: 94316-14459
پست الكترونيك: R-D@bki.ir
ارتباط مستقيم با مرکز: 88232249
دورنگار: 88232461