طراحی سایت

خدمات نوین بانک کشاورزی

06
چکیده: خدمات جديد سامانه همراه بانك كشاورزي ادامه »
31
چکیده: راه‌اندازی نرم‌افزار مکان یابی شعب بانک کشاورزی ادامه »
28
چکیده: راه اندازي نسخهIOS و اندرويد مبتني برGPRS در همراه بانك كشاورزي ادامه »
30
چکیده: فعال سازي خدمت پرداخت دسته اي قبوض در اينترنت بانك كشاورزي ادامه »
30
چکیده: افزايش سقف انتقال وجه حسابي و پايا در اينترنت بانك كشاورزي ادامه »
09
چکیده: امكان دريافت صورت حساب انگليسي ازسيستم مهرگستر بانك كشاورزي ادامه »
02
چکیده: ارائه نسخه جديد همراه بانك كشاورزي ادامه »
01
چکیده: راه‌اندازي خدمات جديد اينترنت‌بانك كشاورزي ادامه »
06
چکیده: اضافه شدن تراكنش‌هاي جديد در سامانه پيام كوتاه خبري ادامه »
25
چکیده: راه اندازي خدمت مسدودي كارت در سامانه اينترنت بانك كشاورزي ادامه »
16
چکیده: راه‌اندازي سرويس هاي مبتني بر كارت در سامانه اينترنت‌بانك جديد ادامه »
30
چکیده: راه‌اندازي خدمت پيامك خبري براي مشتريان بانك كشاورزي ادامه »
23
چکیده: توسعه خدمات اينترنت‌بانك جديد ادامه »
23
چکیده: امكان پرداخت اقساط تسهيلات از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز و سامانه اينترنت بانك كشاورزي ادامه »
23
چکیده: بهره برداري از سرويس جديد "مديريت تسهيلات" در سامانه اينترنت بانك ادامه »