طراحی سایت

درباره کتابخانه الکترونیکی

كتابخانه و مركز اسناد بانك از اركان "معاونت توسعه و مستندسازي دانش" اداره كل آموزش و توسعه مهارتها

كتابخانه اجتماعي است كه با ذخيره سازي، حفاظت و اشاعه پيشينه هاي مكتوب ديداري – شنيداري و الكترونيكي در خدمت تعليم ، تربيت و توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي، علمي و فرهنگي است و پلي ميان دانش مضبوط بشري بين نسل هاي گذشته، حال و آينده است. مديريت دانش طيف وسيعي از فعاليت ها براي مديريت، مبادله ، خلق يا ارتقاي سرمايه هاي فكري در سطح كلان و طراحي هوشمندانه فرآيندها، ابزار، ساختار و ... با قصد افزايش، نوسازي، اشتراك يا بهبود استفاده از دانش است. لذا باتوجه به اين امر، كتابخانه مركزي بانك به عنوان يك كتابخانه تخصصي كه از اركان زيربنايي "معاونت توسعه و مستندسازي دانش" اداره كل آموزش و توسعه مهارت ها است ، اهداف كلان خود را به شرح زير تعريف مي نمايد:

 • فراهم آوردن اطلاعات و منابع مورد لزوم براي پيشبرد اهداف سازمان
 • ارتقاء سطح دانش تخصصي و سازماني و به روز نگه داشتن دانش بهينه علمي كاركنان سازمان
 • مستندسازي دانش ضمني سازماني و تبديل آن به دانش صريح و سياست گذاري در تبديل سرمايه هاي قابل لمس سازمان به سمت دارايي هاي غير قابل لمس همچون دانش ، خبرگي، توانايي و راهكارهاي مديريتي براي خلاق سازي كاركنان در راستاي پياده سازي مديريت دانش


آيين‌نامه كتابخانه مركزي بانك كشاورزي


ماده 1) استفاده‌كنندگان از كتابخانه

استفاده از كتابخانه با رعايت مقررات براي عموم علاقه‌مندان آزاد است ولي مدارك فقط به اعضاي كتابخانه امانت داده مي‌شود.

ماده 2) اعضا

كتابخانه مي‌تواند گروههاي ذيل را به عضويت بپذيرد:

 • الف- كاركنان شاغل و بازنشسته بانك كشاورزي (اعم از رسمي و قراردادي) و خانواده درجه يك ايشان در سراسر كشور
 • ب- موسسات وابسته به بانك كشاورزي
 • ج- كاركنان ساير بانكها با ارائه معرفي‌نامه معتبر
 • د- محققان و پژوهشگران

تبصره 1- كتابخانه مي‌تواند در موارد خاص متقاضيان معرفي شده از سوي ساير سازمانها و نهادها را به عضويت موقت بپذيرد.

تبصره 2- اعضاي خانواده همكاران بانكي به عنوان اعضاي وابسته شناخته شده و نياز به عضويت مجدد ايشان نيست.

ماده 3) مدارك مورد نياز براي پذيرش اعضا
 • الف- كاركنان شاغل و بازنشسته بانك با ارائه آخرين حكم كارگزيني و تكميل فرم عضويت
 • ب- ساير اعضا با ارائه معرفي‌نامه از سازمان متبوع، تكميل فرم عضويت

تبصره 1- در مورد كاركنان قراردادي علاوه بر ارائه حكم كارگزيني، معرفينامه از اداره تابعه نيز مورد نياز است.

تبصره 2- همكاران خارج از ساختمان مركزي مي‌توانند مدارك مربوط به عضويت خود را از طريق پست يا نمابر به كتابخانه ارسال نمايند.

ماده 4) مدت عضويت
 • الف- كاركنان رسمي شاغل و بازنشسته بانك به طور دائم
 • ب- كاركنان قراردادي بانك تا پايان قرارداد
 • ج- اعضاي غيربانكي تا پايان سال (كه قابل تمديد نيز مي‌باشد)

تبصره 1- مدت زمان عضويت اعضاي غيربانكي با صلاحديد كتابخانه قابل تغيير است.

تبصره 2- كتابخانه مي‌تواند در صورت تخطي اعضا از مفاد آيين‌نامه، عضويت آنها را لغو نمايد.

ماده 5) امانت مدارك
 • الف- اعضاي كتابخانه مي‌توانند هر بار حداكثر 6 عنوان كتاب را به مدت 15 روز به امانت گيرند.
 • تبصره 1- مدت زمان امانت با احتساب بعد مسافت و زمان پست كتابها براي همكاران شهرستاني 25 روز است.
 • تبصره 2- هزينه پست سفارشي كتاب‌هاي اماني براي مديريتها و شعب و برگشت آن بر عهده بانك است.
 • تبصره 3- در موارد ضروري و بنا به تشخيص كتابخانه و نياز علمي سازمان، اعضاي بانكي مي‌توانند كتاب هاي مرجع و نشريات را منوط به عدم خروج از بانك امانت بگيرند و در هر صورت امانت گيرنده مسئول منابع و مدارك دريافتي است.
 • تبصره 4- امانت گيرنده مي‌تواند با مراجعه يا تماس تلفني به كتابخانه مدت امانت كتابها را در صورتيكه مورد نياز كتابخانه نبوده و يا در فهرست ذخيره ديگر اعضا نباشد حداكثر تا 5 بار تمديد نمايد.( يعني براي همكاران تهران 75 و شهرستان 125 روز)
 • تبصره 5- همكاران خارج از ساختمان مركزي مي‌توانند تقاضاي كتاب و تمديد آن را از طريق نامه، تلفن يا نمابر اعلام نمايند.
ماده 6) منابع كتابخانه
 • الف- كتابخانه مي‌تواند از افراد يا موسسات، كتاب و نشريه تخصصي به رايگان و به صورت اهدا قبول نمايد.
 • ب- كتابخانه مي‌تواند منابعي را كه به تشخيص كتابخانه نگهداري آنها ضرورت ندارد به كتابخانه‌هاي ديگر مراكز آموزشي بانك يا سازمانهاي ديگر اهدا يا به طريق مقتضي از كتابخانه خارج كند.
 • ج- كتابخانه مي تواند بنا به ضرورت مجموعه را وجين* نمايد.
 • د- كتابخانه كه هم اكنون از لحاظ دسته‌بندي كتابخانه‌اي در زمره كتابخانه‌هاي خودكار قرار دارد مي‌تواند همگام با پيشرفتها و فن‌آوريهاي رايانه‌اي نسبت به اسكن نمودن مجموعه و امكان دسترسي به آنها از طريق شبكه جهت ايجاد كتابخانه ديجيتالي و پس از طي كامل اين مراحل نسبت به راه‌اندازي كتابخانه مجازي اقدام نمايد.
 • هـ- كتابخانه مي‌تواند نسخه‌هاي اضافي گزارشها را به طريق مقتضي ازكتابخانه خارج نمايد.
 • و- كتابخانه بانك جهت برقراري روابط بين كتابخانه‌اي در چهارچوب سياستهاي بانك و بنا به ضرورت نيازهاي اطلاعاتي از طريق امانت بين‌ كتابخانه‌اي عمل خواهد نمود.

تبصره 1- مدت زمان امانت با احتساب بعد مسافت و زمان پست كتابها براي همكاران شهرستاني 25 روز است.

تبصره 2- هزينه پست سفارشي كتاب‌هاي اماني براي مديريتها و شعب و برگشت آن بر عهده بانك است.

تبصره 3- در موارد ضروري و بنا به تشخيص كتابخانه و نياز علمي سازمان، اعضاي بانكي مي‌توانند كتاب هاي مرجع و نشريات را منوط به عدم خروج از بانك امانت بگيرند و در هر صورت امانت گيرنده مسئول منابع و مدارك دريافتي است.

تبصره 4- امانت گيرنده مي‌تواند با مراجعه يا تماس تلفني به كتابخانه مدت امانت كتابها را در صورتيكه مورد نياز كتابخانه نبوده و يا در فهرست ذخيره ديگر اعضا نباشد حداكثر تا 5 بار تمديد نمايد.( يعني براي همكاران تهران 75 و شهرستان 125 روز)

تبصره 5- همكاران خارج از ساختمان مركزي مي‌توانند تقاضاي كتاب و تمديد آن را از طريق نامه، تلفن يا نمابر اعلام نمايند.

ماده 7) مداركي كه امانت داده نمي‌شود
 • الف- كتب و مدارك خطي، قديمي، گرانبها، منحصر به فرد، ناياب و كمياب. (مجموعه مدارك نفيس)
 • ب- اسناد و گزارشها
 • ج- نشريات ادواري صحافي شده و آخرين شماره آنها
 • د- منابع مرجع نظير فرهنگنامه، دايره‌المعارف، مجموعه قوانين، نقشه، اطلس و غيره
 • هـ- مواد ديداري و شنيداري ارسال شود .

تبصره 1- در صورت لزوم تهيه كپي از مدارك مندرج در بندهاي (ب)، (ج) و (د) با صلاحديد كتابخانه امكان‌پذير است . تبصره 2- شماره‌هاي ماقبل آخر نشر يات ادواري جاري فارسي و خارجي با صلاحديد كتابخانه و حداكثر به مدت يك هفته به اعضاي بانكي امانت داده مي‌شود.

خدمات کتابخانه

 • 1- امانت مواد چاپي و غيرچاپي
 • 2- در دسترس قرار دادن نشريه و گزارش داخلي و خارجي و تهيه فتوكپي تا 15 صفحه به صورت رايگان
 • 3- خدمات رايگان شبكه اطلاع‌رساني اينترنت
 • 4- امكان دسترسي كاربران به بانك اطلاعاتي نمامتن كه شامل 80% مقالات مجلات فارسي است.
 • 5- دسترسي به مقالات نشريات خارجي از طريق شبكه اينترنت و اينترانت بانك به صورت تمام متن با قابليت چاپ.
 • 6- امانت‌دهي مواد ديداري و شنيداري به جز همكاران شهرستان .
 • 7- امكان دسترسي به پايان‌نامه‌ها در كتابخانه و بر روي شبكه اينترنت با قابليت رويت و چاپ 15 صفحه آغازين.
 • 8- امانت كتاب از طريق پست به تمامي كاركنان بانك كشاورزي در كليه مناطق ايران.
 • 9- امكان جستجوي منابع كتابخانه از طريق شبكه اينترنت.
 • 10- پاسخگويي به سوالات مرجع با كمك منابع چاپي و غيرچاپي توسط كتابدار مرجع.
 • 11- برپايي نمايشگاه كتاب در بانك ( ارائه فهرست تازه هاي خريداري شده كتاب هاي فارسي و لاتين و مواد ديداري و شنيداري از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران ارسال به ادارات مركزي در اختيار گذاشتن به مراجعه كنندگان )
 • 12- راه‌اندازي كتابخانه مديريتهاي بانك كشاورزي مستقر در استانهاي كشور.

جستجوي اطلاعات از طريق سايت بانك كشاورزي- كتابخانه

بعد از وارد شدن به سايت بانك كشاورزيhttp //www. Agri-Bank.com جهت جستجوي منابع موجود در كتابخانه مراحل زير را انجام دهيد:

 • 1. كليك بر روي فيلد ورود
 • 2. كليك بر روي فيلد كتابخانه الكترونيكي از طريق منوهاي دسترسي سريع.
 • 3. اتصال به كتابخانه (سمت راست)
 • 4. با ورود به سيستم جامع كتابخانه (افق) كه در صفحه اصلي با فيلدهاي زير روبرو خواهد شد: فيلد آزاد كه با كليك بر روي مي توانيد، عنوان، موضوع يا پديدآور را انتخاب كنيد. در فيلد انواع مدارك، تمامي مدارك گزينه ؛ كليه مدارك اطلاعاتي را جستجو خواهد كرد وبا كليك بر روي مي توانيد به صورت مجزا هر يك از موارد ديگر را انتخاب كنيد و در نهايت روي كلمه جستجو كليك نماييد . .

دسترسي به متن PDF پايان‌نامه‌ها (15 صفحه اول) و مقالات خارجي (متن كامل) از طريق وب

مدارك اطلاعاتي كه شامل الحاقات PDF باشند با علامت الحاقي گيره كاغذ در سمت راست اطلاعات كتابشناختي مشخص گرديده است. با كليك كردن بر روي آن، نام فايل PDF مدرك اطلاعاتي ظاهر مي‌شود و با كليك بر روي آن به متن مورد نظر دسترسي مي‌يابيد كه اين متن قابل چاپ نيز است. (براي مشاهده و چاپ اين فايلها، دستگاه بايد به نرم‌افزار Acrobat reader مجهز باشد و چنانچه نيست اين برنامه در صفحه‌اي كه باز نموده‌ايد موجود است و به راحتي مي‌توانيد آن را دانلود (Download) فرمائيد.

600 عنوان مقاله خارجي تمام متن تا پايان سال 2011 از 26 عنوان مجله

 • 1461 شماره مجله فارسي كه حدوداً 148542صفحه مي باشد.
 • 475 شماره مجله خارجي كه حدوداً 70813 صفحه مي باشد.

ساعات كار كتابخانه:

 • شنبه تا چهارشنبه: 30/7 الي 17
 • تعطيل

معاونت توسعه و مستندسازي دانش اداره كل آموزش و توسعه مهارتها، سركار خانم نرگس آقايان

 • تلفن مستقيم: 88272018
 • تلفن مستقيم : 84895587
 • تلفن دفتر كتابخانه و نمابر : 88272019
 • تلفن بخش امانت : 84895585
 • تلفن بخش فني: 86-84895584
 • نشاني پستي : تهران ـ بزرگراه جلال آل احمد ـ نبش خيابان پاتريس لومومبا ـ بانك كشاورزي ـ طبقه دوم – كتابخانه
 • كد پستي : 14454