طراحی سایت

سازمان و مديريت

1. 101 مسئله مدیریت پروژه و راهکارهای آن: توصیه هایی کاربردی برای برخورد با چالش های واقعی در پروژه ها/ ترجمه واحد عبدالهیان و ... ، 1392.
2. 2000 سوال چهارگزینه ای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک/ رضا مناجاتی و ... ، 1392.
3. 53 اصل مذاکره (رمز و رموز مذاکره را آموخته و آن را در هر مذاکره ای بکار بگیرید)/ ترجمه محمدرضا شعبانعلی و ... 1393.
4. اخلاق کسب و کار رویکرد کاربردی/ ترجمه عادل آذر، 1392.
5. استاندارد بین المللی ایزو 22301: امنیت اجتماعی – سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار- الزامات/ ترجمه محمد فرهومند، 1393.
6. استاندارد مدیریت پروتفولیو/ ترجمه سیامک حاجی یخچال، 1392.
7. استاندارد مدیریت طرح/ ترجمه سیامک حاجی یخچال، 1392.
8. استراتژی خوب/ استراتژی بد/ ترجمه بابک وطن دوست، 1392.
9. استعدادیابی و استعدادپروری/ حسن کیان و ... ، 1392.
10. اصل سرپرستی مشترک دوره های علمی کاربردی همه گروه ها/ مهدی سعیدی کیا و ...، 1392.
11. اصول سرپرستی و مدیریت (با نگرش به مدیریت غرفه و سالن نمایشگاهی)/ حسین میرظفرجویان، 1392.
12. اصول و فنون مذاکره مهارت های مشترک دوره های علمی کاربردی کلیه رشته ها/ فاطمه زند، 1392.
13. اصول، مبانی و فنون مدیریت در داروسازی با رویکرد صنایع داروسازی/ عباس کبریایی زاده و ... ، 1392.
14. اطلاعات و جریان اطلاعات در سازمان ها/ علی صادق زاده وایقان و ... ، 1392.
15. اقتصاد مدیریت/ ترجمه مرتضی اسدی و ...، 1393.
16. اینگونه مدیریت کنید: راه های آسان و موثر برای بهترین استفاده از کارکنان/ ترجمه زینب السادات خارقانی، 1392.
17. بازاریابی یورشی: از قدرت استراتژی تهاجمی برای نیل به اهدافتان استفاده کنید/ ترجمه علیرضا سالمی نجف آبادی، 1392.
18. بدرفتاری در سازمان ها تئوری، تحقیق و مدیریت/ ترجمه حسن مهرمنش، 1392.
19. بررسی مسائل مدیریتی ایران (با رویکرد موردکاوری در تحلیل مباحث ویژه سازمان های دولتی)/ غلامرضا خاکی ، 1392.
20. برنامه ریزی و کنترل پروژه: به همراه معرفی ویرایش پنجم PMBOK، نرم افزارهای MSP 2010 و Primavera 6/ امیرعباس شجاعی و ... ، 1392.
21. برنامه‌ریزی نیروی انسانی در سازمان های آموزشی (روشها- تجربیات- مهارتها)/ ترجمه حسن ابطحی و ... ، 1391.
22. بلوغ فرایندهای کسب و کار/ نویسندگان حسین صفری و ... ، 1392.
23. بهره وری اصول، مبانی و روش های اندازه گیری/ حسین ابطحی و ... ، 1392.
24. بهره وری انسان گرایانه/ ترجمه حمید جاودانی، 1392.
25. پژوهش عملیاتی 1/ هانیه دلیران چمن زمین و ... ، 1393.
26. پژوهش عملیاتی: ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت (گرایش های بازرگانی، صنعتی، تکنولوژی، فناوری اطلاعات)/ مازیار زاهدی سرشت و ... ، 1392.
27. پنداره های سازمان رویکردی مدرن در تئوری های سازمان و مدیریت/ ترجمه حسین نوروزی و ... ، 1392.
28. پندارهای سازمان: رویکردی پس مدرن در تئوری های سازمان و مدیریت/ ترجمه حسین نوروزی، 1392.
29. تئوری های مدیریت اصول، مبانی، فرآیند قابل استفاده برای مدیران و دانش پژوهان .../ محمد حبیبی، 1392.
30. تئوری های مدیریت پیشرفته ویژه آزمون دکتری تخصصی رشته مدیریت/ سیدرضا سیدجوادی و ... ، 1393.
31. تئوری های مدیریت رهبری/ عباس خورشیدی و ... ، 1392.
32. تحلیل استراتژی در عصر حاضر/ ترجمه بیژن نهاوندی و ...، 1393.
33. تحلیل وظیفه شناختی/ ترجمه فاطمه زمانی و ... ، 1392.
34. تدوین استراتژی در بحران از تحلیل ها تا تخیل (مطالعه موردی)/ ترجمه اصغر محمدی فاتح، 1392.
35. تصمیم گیری چندشاخصه در شرایط اطمینان و عدم اطمینان/ حسین رضوی و ... ، 1393.
36. تصمیم گیری کلید مدیر یت اسلامی/ مهدی نجفیان و ... ، 1390.
37. تصمیم گیری و سرمایه گذاری استراتژی در شرایط عدم اطمینان (با تمرکز بر سرمایه گذاری در بورس)/ بهمن سعیدیان راد، 1392.
38. تصمیم گیری/ ترجمه ابوالفضل دانایی و ... ، 1391.
39. تعویض اختیار: برنامه ای برای ارتقای کارکنان و افزایش بهره وری/ ترجمه صالح سپهری فر، 1392.
40. تفکر سیستمی/ ترجمه عادل آذر، 1392.
41. جادوی انگیزه:طرح برای تقویت روحیه کارکنان، ترجمه صالح سپهری فر، 1392.
42. چگونه خود را سازماندهی کنیم؟/ ترجمه احمد روستا، 1392.
43. چه باشد آنچه خوانندش تفکر سیستمی؟/ ترجمه فرشید عبدی، 1392.
44. چهارچوبی برای ارتباط بهتر با ذی¬نفعان منشور عملکرد: کارت امتیازی اندازه گیری و مدیریت موفقیت کسب و کار/ ترجمه عادل فیض، 1392.
45. حداکثر موفقیت/ ترجمه کلارا مهرانیان، 1392.
46. خودرهبری: چگونه با تکیه بر درون خود، رهبری موثرتر، کارآمد و موفق تر شویم/ ترجمه علیرضا عبدالفتحی، 1392.
47. داستان سرایی سازمانی ارزش آفرینی داستان ها در سازمان های عصر دانش/ مهدی شامی زنجانی و ... ، 1393.
48. داشبوردهای سازمانی/ ناهید مزیدآبادی، 1393.
49. دام های سازمانی: فرهنگ، رهبری، طراحی سازمان/ ترجمه نسیار کاظمی موحد و ... ، 1392.
50. درآمدی بر کار و شغل (تعاریف و مفاهیم)/ مریم نهاوندی، 1393.
51. درآمدی بر نظریه خط مشی گذاری عمومی (تقابل نظریه عقلانیت گراها و فرااثبات گراها)/ حسن دانایی فرد، 1392.
52. دولت عقلانی/ حسین قریب، 1392.
53. راه های شناخت و مقابله با استرس شغلی/ ترجمه شادی فرهمند و ... ، 1393.
54. راهبری شرکتی مفاهیم و موردکاوی/ ترجمه بیتا مشایخی و ... ، 1392.
55. راهنمای بهره برداری از کتاب کارخانه ناب/ ترجمه آزاده رادنژاد، 1392.
56. راهنمای پیکر دانش مدیریت پروژه/ ترجمه مهدی ابراهیمی، 1392.
57. راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOK/ ترجمه مهدی ابراهیمی و ... ، 1391.
58. راهنمای عملی مدیریت تغییر در سازمان ها/ ترجمه علی بیاتی، 1393.
59. راهنمای عملی مدیریت دانش (گزارشی ویژه)/ ترجمه عادل سنواتی و ... ، 1392.
60. راهنمای کاربردی روش تحقیق مدیریت تعالی (IM) و نرم افزار "الگوسازی ساختاری تفسیری" (ISM)/ مرتضی رضایی زاده، 1392.
61. راهنمای مدیران در کانال توزیع/ ترجمه پرویز درگی و ... ، 1392.
62. رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی بر پایه هفت محور هوش اخلاقی، انگیزش پیشرفت و .../ مهدی نجفیان و ...، 1392.
63. روان شناسی کار/ افروز موسوی، 1393.
64. روش بررسی و تحلیل مسائل مدیریت/ کرم اله دانشفرد، 1392.
65. روش پژوهش مقدماتی/ حسن دانایی فرد، 1392.
66. روش تحقیق (مجموعه مفاهیم، روش ها و ابزارهای مورد نیاز)/ علی اصغر توفیق و ... ، 1392.
67. روش تحقیق کمی با کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار لیزرل)/ حمید رامین مهر، 1392.
68. روش تحقیق گرانددی در مدیریت (با رویکرد پایان نامه نویسی)/ غلامرضا خاکی، 1392.
69. روش تحقیق موردپژوهی برای مستندسازی تجربه های سازمانی (با رویکرد تدوین پروژه¬های تعالی و پایان نامه های اجرایی)/ غلامرضا خاکی، 1392.
70. روش سنجی و کارسنجی/ جلال حقیقت منفرد، 1392.
71. روش شناسی علم مدیریت/ ترجمه عادل آذر و ... ، 1392.
72. روش شناسی کیو: شالوده های نظری و چهارچوب انجام پژوهش/ حسن دانایی فرد و ...، 1392.
73. روش شناسی نظریه پردازی بر مبنای پژوهش مشارکت جویانه در علوم اجتماعی/ ترجمه حسن دانایی فرد، 1392.
74. رویای سرنوشت/ ترجمه مژده ودادی، 1392.
75. رهبری با تکیه بر نقاط قوت: رهبران موفق و تیم هایشان و چرایی پیروی افراد/ ترجمه سیامک دولتی، 1392.
76. رهبری بحران/ ترجمه سعید خیاط مقدم، 1393.
77. سازمان و ارزیابی سازمان/ رجب علی شیخ زاده، 1392.
78. سازمان و مدیریت در تئوری و عمل رویکردی پساتجددگرا و انتقادی/ ترجمه حسین رحمان سرشت، 1392.
79. سازماندهی و طراحی ساختار/ علی اصغر پورعزت و ...، 1392.
80. سیستم اطلاعات استراتژیک/ اصغر صرافی زاده، 1392.
81. سیستم سفارشات، خرید، انبارداری و توزیع/ علی اصغر انواری رستمی و ... ، 1392.
82. سیستم های اطلاعات مدیریت در عصر اطلاعات/ محمد موسی خانی و ... ، 1392.
83. سیستم های کنترل مدیریت/ ترجمه سیدمحمد اعرابی و ... ، 1393.
84. شناسایی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی در محیط های آموزشی: باتاکید بر آموزه های اسلامی/ منصوره صالحی، 1392.
85. طراحی سازمان: راهنمای عمل مدیران/ بهروز قلیچ لی، 1392.
86. الفبای مذاکره: راهبردهای برد- برد به زبان ساده و کاربردی/ ترجمه صالح سپهری فر، 1392.
87. فراتر از عملکرد سازمان های برتر چگونه بالاترین مزیت رقابتی را خلق می کنند؟/ رضا صادق، 1393.
88. فرامین و فنون تفکر استراتژیک/ مجتبی لشکربلوکی، 1392.
89. فرهنگ عمومی مهارت های مشترک دوره های علمی کاربردی گروه فرهنگ و هنر/ مهدی سعیدی کیا و ...، 1392.
90. فلسفه مدیریت/ سیدمحمد میرکمالی، 1392.
91. فناوری اطلاعات و ارتباطات مهارت های مشترک دوره¬های علمی کاربردی همه گروه-ها/ ستار محمدپور و ... ، 1392.
92. فنون مذاکره (اصول- کاربردها- ترفندها)/ محمدرضا شعبانعلی، 1391.
93. کارآفرینان پیروز، زنان سازنده/ ترجمه حسین حسینیان و ...، 1393.
94. کارآفرینان ثروتمندان درستکار/ فریدون تقی فام، 1393.
95. کاربرد مدل های روانشناسی در حسابداری مدیریت/ ترجمه فریدون رهنمای، 1393.
96. کارخانه ناب: راهنمای پیاده سازی تولید ناب در کف کارگاه/ ترجمه آزاده رادنژاد، 1391.
97. کارکشته: چگونه ماهرترین و خلاق ترین کارکنانتان را رهبری کنید/ ترجمه شهرام خلیل نژاد، 1391.
98. کلینیک مدیر یت منابع انسانی پاسخ به سوال ها و مسئله های مدیران ایرانی/ بهزاد ابوالعلایی، 1392.
99. کنترل پروژه/ امین علی نژاد، 1393.
100. گفتارهایی در تئوری های کارآفرینی چالش ها و راهکارها/ حسن بودلایی و ... ، 1392.
101. مبانی تغییر در سازمان (چالش ها و تضادها)/ صلاح الدین شیخ الاسلامی، 1392.
102. مبانی فلسفه مدیریت در مکاتب مختلف/ حمید تابلی و ... ، 1392.
103. مبانی مدیریت (در عصر اطلاعات) مفاهیم، تئوری ها و کاربردی/ مهدی ایران نژادپاریزی، 1393.
104. مبانی مدیریت در سازمان های دانش محور در دوره گذار/ احمد عاملی، 1392.
105. مبانی مدیریت و کنترل پروژه/ نگارش علیرضا آل آقا، 1392.
106. مبانی نظری و عملی پژوهش در مدیریت به همراه سوال های طبقه بندی شده کنکور ارشد و دکتری/داود کیاکجوری و ... ، 1392.
107. مبانی و اصول نظم و انضباط در سازمان/ میثم لطیفی، 1392.
108. مبانی و فلسفه مدیریت اسلامی/ حمید تابلی و ...، 1392.
109. مبانی و کاربرد رایانه در مدیریت و برنامه ریزی آموزشی/ مهرداد احمدی فر، 1392.
110. مدل اندازه گیری رقابت پذیری بنگاه/ محمدرضا مهرگان، 1392.
111. مدل بلوغ ریسک پروژه (اندازه گیری و بهبود توانمندی مدیریت ریسک/ ترجمه مهدی ابراهیمی و ...، 1392.
112. مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی Organization Project Management Maturity Model (OPM3): …/ترجمه مهدی ابراهیمی و ... ، 1393.
113. مدل سازی نرم در مدیریت/ ترجمه عادل آذر و ... ، 1392.
114. مدیریت آموزشی تئوری، تحقیق و کاربرد/ علی شیرازی، 1393.
115. مدیریت آن چیزی نیست که شما فکر می کنید/ ترجمه مسعود کرمی و ... ، 1392.
116. مدیریت اخلاق حرفه ای در سازمان به شیوه جوانمردان/ مهدی الوانی و ... ، 1392.
117. مدیریت استر اتژیک/ غلامرضا طالقانی و ... ، 1392.
118. مدیریت استراتژی نظریه ها و کاربردها/ محمد حقیقی و ... ، 1392.
119. مدیریت استراتژیک با مبانی اسلامی/ حمید تابلی و ...، 1393.
120. مدیریت استراتژیک بازاریابی/ ترجمه کامبیز حیدرزاده، 1392.
121. مدیریت استراتژیک در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی/ محمدعلی تجریشی و ... ، 1392.
122. مدیریت استراتژیک رسانه از تئوری تا عمل/ محمد اعرابی و ... ، 1392.
123. مدیریت استراتژیک سفر و گردشگری/ ترجمه سیدمحمد اعرابی و ... ، 1393.
124. مدیریت اسلامی: رویکردها/ علی نقی امیری و ... ، 1392.
125. مدیریت بازاریابی (جلد 1) مهدی امیرجعفری، 1393.
126. مدیریت بازاریابی/ رضا مناجاتی، 1393.
127. مدیریت به شیوه مدیران برتر/ ترجمه مجید لطفی و ... ، 1392.
128. مدیریت پیشرفت کارکنان (12 گام برای ارزیابی مسیر پیشرفت فردی)/ ترجمه حسن درویش و ... ، 1392.
129. مدیریت جهانی هخامنشی/ ابوالحسن نجف زاده، 1393.
130. مدیریت حفاظت فیزیکی (نقش و وظایف انتظامات سازمان)/ علی برزآبادی فراهانی، 1392.
131. مدیریت دانش از تئوری تا کاربرد/ بهنام طالبی و ... ، 1392.
132. مدیریت دانش در سازمان ها (جلد اول)/ ناصر سیف الهی و ...، 1388.
133. مدیریت دانش فرایندگرا: از راهبرد تا کاربست/ بابک اخگر و ... ، 1391.
134. مدیریت دانش کلید موفقیت سازمانی/ فاطمه اسلامیه، 1392.
135. مدیریت دانش و  فناوری اطلاعات/ ترجمه مهدی شفیعیان، 1391.
136. مدیریت دانش؛ با رویکرد بسترهای سازمانی/ حسین ابطحی، 1390.
137. مدیریت در کسب و کار الکترونیکی/ عباس پاپی و ...، 1392.
138. مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته: رفتار سازمانی بومی با تاکید بر دیدگاه سعدی/ علی نصراصفهانی، 1392.
139. مدیریت زمان/ غلامرضا خاکی، 1392.
140. مدیریت شهر شاداب: نگاهی به مدیریت امور عمومی و شهرسازی با رویکردی به معارف دینی و نگره بومی= Managing a Lively City/ حسین خنیفر و ... ، 1391.
141. مدیریت قلدری در محیط کار/ علی نصراصفهانی، 1392.
142. مدیریت کسب و کار (مهارت های عمومی مدیریت برای مدیران اجرایی، کارآفرینان ...)/ حسین قره بیگلو و ... ، 1392.
143. مدیریت کسب و کار و بهره وری/ مهدی سعیدی کیا و ... ، 1392.
144. مدیریت مبتنی بر هوشمندی سازمانی/ غلامعلی طبرسا، 1393.
145. مدیریت محیط زیست/ علی جوزی، 1392.
146. مدیریت منابع انسانی (از تئوری تا عمل)/ سیدحسین ابطحی... ، 1391.
147. مدیریت منابع انسانی بین الملل/ ترجمه جواد محرابی و ...، 1391.
148. مدیریت منابع انسانی پیشرفته (جلد 2) سیستم حقوق و مزایا/ آرین قلی پور و ... ، 1393.
149. مدیریت منابع انسانی در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی/ آرین قلی پور و ... ، 1392.
150. مدیریت منابع انسانی شایسته محور HR/ ترجمه سیدحسین ابطحی... ، 1391.
151. مدیریت منابع انسانی مهارت های مشترک دوره های علمی کاربردی کلیه رشته ها/ مهدی سعیدی کیا و ...، 1392.
152. مدیریت نوآوری در بخش عمومی/ راهکارهای اساسی و تحول بنیادی در ارائه خدمات عمومی/ حسین سبزیان و ... ، 1392.
153. مدیریت نوآوری و تکنولوژی/ ترجمه رضا سلامی و ... ، 1393.
154. مدیریت نیروی انسانی در قرن 21/ ترجمه اسماعیل خلفازاده، 1392.
155. مذاکره: 21 موضوع کلیدی درباره اسلوب مذاکره/ ترجمه صالح سپهری فر، 1392.
156. مربی خود باشید تا موفق شوید: 7 مرحله پیشرفت غیرمنتظره در زندگی شغلی و در زندگی شخصی/ ترجمه محمد لطفی قهرودی و ...، 1392.
157. مربی گری در آموزش و بهسازی منابع انسانی/ کورش فتحی واجارگاه و ... ، 1393.
158. مرجع شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد سازمان/ ترجمه محسن قره خانی و ... ، 1392.
159. مروری بر مدل های کاربردی مدیریت منابع انسانی (مدل ها، تکنیک ها و ابزارها)/ مهدی ابراهیمی بلانی، 1392.
160. مروری سریع بر رویکردها و روش ها در پویایی های سیستم/ ترجمه مصطفی ستاک و ... ، 1392.
161. مزیت رقابتی ملت ها: مدل الماس/ ترجمه محمد مهدوی مزده، 1391.
162. مشارکت عمومی- خصوصی/ ترجمه حمید جاودانی، 1392.
163. مصاحبه آغازین/ ترجمه فریبا بشردوست، 1392.
164. مصاحبه گری و استخدام موفقیت آمیز/ ترجمه غلامحسین خانقائی، 1393.
165. مفاهیم کلیدی نظام اداری/ سید محمد میرمحمدی، 1393.
166. مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی ایران/ اسماعیل قادری، 1392.
167. مولفه های رهبری بصیر آموزشی با تاکید بر آموزه های دینی/ مریم حق وردی طاقانکی، 1391.
168. مهارت های مدیریت با نگاه کاربردی به زندگی اجتماعی و کسب و کارهای حرفه¬ای/ محمدعلی حقیقی و ...، 1393.
169. نظام مدیریت استعدادها مبانی تئوری و موردکاوی های سازمانی/ حسین علیان عطاآبادی، 1393.
170. نظام های اداری تطبیقی پیشرفته/ سیدمحمد مومنی و ...، 1393.
171. نظریه بازی ها و کاربردهای آن (بازی های اطلاعات ناقص، تکاملی و همکارانه/ قهرمان عبدلی، 1391.
172. نقد و بررسی تئوری های پیشرفته مدیریت در جهان فرامدرن/ مینا جمشیدی و ... ، 1392.
173. نگرش، رفتار و عملکرد کارکنان در سازمان/ غلامرضا طالقانی، 1392.
174. نگرشی جامع بر کارت امتیازی متوازن و نقشه استراتژی/ علیرضا علی احمدی و ... ، 1392.
175. نوآفرینی و کارفرینی/ ترجمه علی حسین کشاورزی، 1392.
176. نوپای ناب The Lean Startup/ ترجمه محمدجواد احمدپور، 1392.
177. واژه نامه جامع مدیریت پروژه/ مزدک عبایی، 1392.
178. هفت پرسش استراتژیک/ ترجمه مسعود سلطانی، 1392.
179. همایش ملی مدیریت بازرگانی با محور کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان/ محمدتقی امینی و ... ، 1392.
180. هوش هیجانی برای مدیران پروژه: مهارت های ارتباط برای موفقیت مدیران پروژه/ ترجمه علی محمد گودرزی و ... ، 1392.
181. یادگیری سازمانی در نظام آموزشی عالی (دانشگاه یادگیرنده)/ عنایت عباسی و ... ، 1392.