طراحی سایت

كتابخانه و مركز اسناد بانك - موزه بانك

موزه بانك كشاورزي

به منظور گشودن دريچه‌هاي تاريخي بانك به روي همكاران، هم‌وطنان و مهمانان خارجي در سال 1374 بانك مصمم گرديد توسط كتابخانه به ايجاد مركزي از سوابق و اسناد و مدارك گذشته بانك اقدام نمايد. از اين رو طي يك برنامه‌ريزي دو ساله كميته‌اي متشكل از 5 نفر تشكيل و به گردآوري، مجموعه‌سازي، تفكيك، شناسايي و مرمت اسناد پرداخته شد و در خرداد ماه سال 1376 با حضور مديرعامل، اعضاي هيئت مديره و همكاران بانكي موزه بانك افتتاح گرديد. هم اكنون تعداد 37 قطعه عكس متعلق به مديران عامل بانك از بدو تاسيس (سال 1312 شمسي) تا كنون به همراه اسناد و مدارك ارزشمندي كه مشتريان به عنوان وثيقه به بانك مي‌سپرده‌اند در اين مكان نگهداري مي‌گردد. بازديدكنندگان محترم مي‌توانند ضمن هماهنگي با كتابخانه بانك اولين دوشنبه هر ماه از مجموعه فوق ديدن نمايند