طراحی سایت

صندوق امانت

 

1- هدف از ایجاد صندوق امانات

 تجهیز و راه اندازی خدمت صندوق امانات در راستاي تكميل سبد محصولات و ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان، در برخی از مراکز در شعب استان ها در دستور کار این بانک قرار دارد  تا ضمن پاسخگوئی به نیازهای مشتریان ، موجبات اطمینان خاطر، آسایش و حفاظت از دارایی های با ارزش و کم حجم مشتریان فراهم باشد .

2- تعریف صندوق امانات

محلی مطمئن برای حفظ اسناد و ا شیاء گران قیمت و با ارزش و مجهز به سیستم های ایمنی که مشتریان بصورت انفرادی یا مشترک برای نگهداری این اسناد و اشیاء قیمتی خود از بانک اجاره  می نمایند .

 3- انواع صندوق امانات

 کوچک، متوسط، بزرگ و ویژه (خیلی بزرگ) با دو قفل (مخصوص مشتری، مخصوص بانک) بوده و هر دو قفل دارای یک کلید اصلی و یک کلید یدک می­باشد. بنحویکه دو کلید مربوط به مشتري پس از انعقاد قرارداد، تحویل مشتري / مشتريان (درصورت اشتراك) می شود و دیگرکلیدها نزد بانک باقی مي­ماند.

4- شرایط واگذاری صندوق امانات

1-4- مشتریان موجود (حقیقی و حقوقی) دارنده یکی از انواع حسابهاي فعال نزد شعب بانک کشاورزی، می­توانند درصورت برخورداری از میانگین شش ماهه مطابق جدول ذیل متقاضی صندوق باشند.  

2-4- مشتریان جدید يا مشتريان قديمي فاقد حساب فعال نيز مي­توانند با افتتاح حساب­هاي قرض­الحسنه جاری يا سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت غير قابل برداشت (بلوكه ) تا زمان استفاده از صندوق به نسبت نوع صندوق مطابق جدول زير از اين خدمت استفاده نمايند و برداشت از حساب درصورت فسخ قرارداد و تحويل صندوق امكانپذير خواهد بود.

                                                                                     

تبصره  1:  در صورت توسعه تعامل مشتری با بانک و برخورداری از میانگین حساب (برابر بند 1-4 ) رفع بلوکاژ از سپرده های مشتریان برای دوره های بعدی در زمان تمدید اجاره صندوق امکانپذیر  می باشد .

تبصره 2 : واگذاری صندوق امانات برای دارندگان انواع اوراق مشارکت و صندوق یکم بانک (حداقل معادل میزان سپرده گذاری یا میانگین های تعیین شده ،موضوع بندهای 1-4 و 2- 4دستورالعمل) با تایید مسئول شعبه امکانپذیر می باشد.

تبصره 3: برای صندوق های مشترک بیش از دو نفر، سپرده گذاری مجدد یا برخورداری از میانگین حساب مطابق بندهای 1-4 و 2-4 برای نفر سوم ضروری می باشد . لازم بذکر است واگذاری صندوق های مشترک دو نفره کماکان با وضعیت سپرده گذاری یا میانگین حساب یک نفر  از دارندگان صندوق انجام می شود.

3-4- مشتریان ويژه بانك در اولویت واگذاری صندوق امانات خواهند بود.

4-4- حق استفاده از صندوق امانات مختص شخص يا اشخاص اجاره کننده بوده و قابل انتقال به دیگران نخواهد بود. مگر آنکه مشتری طبق مقررات با وکالتنامه رسمی بلاعزل و با ذکر موضوع وکالت، استفاده از صندوق را به وکیل خود نمايندگي دهد. لازم بذکر است تایید متن وكالتنامه توسط كارشناس حقوقي مديريت الزامی می باشد.

5-4- در مورد اشخاص خاص از قبيل بی­سواد، نابینا يا سایر افرادی که به تنهایی قادر به استفاده از صندوق نمی­باشند همراهی یک فرد امين برای انجام امور قانونی و قرائت مفاد قرارداد الزامی است.

6-4- میزان اجاره بهای صندوق به صورت نقدی و برای یکسال دریافت گردیده و مبلغی معادل هشت برابر اجاره بها بعنوان ودیعه برای جبران خسارات احتمالی صندوق  نزد بانک تودیع می­شود كه میزان اجاره بهاء و ودیعه همه ساله براساس شرايط جديد قابل تعديل خواهد بود.

تبصره1 : مبلغ اجاره بها در صورت فسخ قرارداد و تحویل پیش از موعد مقرر قابل برگشت  نبوده و صرفا مبلغ ودیعه در هر زمان پس از تحویل صندوق عیناً به مشتری مسترد می­شود.

7-4- تمدید اجاره صندوق امانات به درخواست مشتری و با موافقت بانک امکانپذیر است.

8-4- مشتريان متقاضی سایر شعب فاقد صندوق امانات پس از هماهنگي لازم و رعایت بند های 1-4 و2-4  این دستورالعمل به شعب دارای صندوق معرفی می شوند  .

9-4- براي مشتريان فاقد امضاء، تاييد قرارداد با مهر يا اثرانگشت در حضور مسئولين شعبه و صندوق الزامي است.

10-4- فعالیت صندوق درطول ساعات اداری و از زمان شروع و خاتمه فعالیت شعب مي­باشد.

 

5- مراحل انجام کار

1 -5- تكميل فرم شناسايي مشتري اعم از حقيقي يا حقوقي

2-5- ارائه معرفی نامه از شعبه افتتاح کننده حساب

3-5- تکمیل برگ درخواست با مشخصات کامل (محل سکونت، محل کار، تلفن تماس ثابت) همراه با مدارک شناسایی معتبر

4-5- کپی شناسنامه، کارت ملی، يك قطعه عکس 4 × 3 برای الصاق به کارت نمونه امضاء

5-5- قبول و امضاء شرایط بانک براساس مفاد قرارداد صندوق­های اجاره­ای (نمونه 1082)

6-5- ارائه پرینت معدل حساب برای مشتریان قدیمی و اصل و تصویر گواهی سپرده های  کوتاه و بلندمدت يا پرينت حساب ارزانقيمت غيرقابل برداشت (بلوكه) مشتريان جديد

7-5- پرداخت کارمزد سالانه و ودیعه صندوق برابر ضوابط و مقررات جاري

8-5-برای اشخاص حقوقی یا نمایندگان قانونی ارائه رونوشت مصدق اساسنامه كه در آن قابليت اجاره صندوق تجويز شده باشد وکلیه مدارک مربوط به ثبت و معرفی صاحبان امضاء مجاز همراه با مدارک شناسایی معتبر الزامی است.

6- مدت قرارداد

مدت قرارداد استفاده از صندوق از زمان انعقاد قرارداد یکسال می­باشد كه با توافق طرفين  و حفظ شرایط سپرده گذاری یا میانگین حساب  قابل تمديد است.لازم بذکر است درصورت فسخ قرارداد در موعد کمتراز یکسال مبلغ اجاره قابل برگشت نبوده و صرفا وديعه صندوق به مشتری مسترد می­شود.

7- تعویض صندوق

درخواست مشتری برای تعویض صندوق در صورت وجود امکان برای بانک پس از وصول هزینه­های متعلقه طبق تعرفه­های تعیین شده و پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال بابت كارمزد تعويض صندوق قابل انجام می­باشد و كارمزد تعويض صندوق نيز بحساب درآمد های شعبه منظور مي­شود.

 

8- صندوق مشترک 

صندوق هایی که  بر اساس قرارداد مشترک بوده و مورد استفاده بیش از یک نفر  می باشند.

تبصره 1:  در صورت درخواست مشتریان برای اشتراک صندوق در اختیار مشتری ( از ابتداء یا پس از تحویل صندوق ) ضمن تکمیل قرارداد و انجام  مجدد فرآیند ، شعب مکلف می باشند مبلغ 50.000 ریال کارمزد  به ازاء هر نفر ( مشترک جدید ) استفاده کننده از  صندوق  از مشتریان اخذ و بحساب در آمد های شعبه منظور نمایند .

 

9- تمدید قرارداد (اجاره نامه)

1-9- مدت اجاره، بشرط قبول بانک قابل تمدید بوده و میزان اجاره بها و ودیعه متعلقه، براساس تعرفه­هاي خدمات بانکی همان سال  به روز محاسبه شده و مابه التفاوت از مشتريان دريافت مي­شود.

 

تبصره: درصورت عدم مراجعه مشتری20 روز پس از انقضاء قرارداد، در صورت توافق بانک به استفاده از صندوق مشتری، به بانک وکالت بلاعزل می­دهد تا کل هزینه­های متعلقه و بعضاً ترمیم موجودی حساب ودیعه به نرخ روز را از هر نوع حساب مشتری برداشت و قرارداد را براي يكسال ديگر تمديد نمايد.

 

10- اجاره بهاء صندوق

1-10- تعرفه اجاره بهای صندوق امانات به استناد تعرفه های خدمات بانکی و برای هر سال طبق شرايط جاري خواهد بود. در حال حاضراجاره ساليانه بر اساس هر سانتي متر مكعب حجم، معادل 100 ريال و حداقل 500,000 ريال مي­باشد.

2-10- مشتری علاوه بر پرداخت اجاره بها یکساله بایستی ودیعه ای معادل هشت برابر اجاره بها سالیانه برای خسارات احتمالی صندوق به بانک پرداخت نماید. و درصورت هرگونه تغيير در مبالغ اجاره يا وديعه بر اساس شرايط روز قابل تعديل خواهد بود .

 

تبصره 1: مشتریان ویژه  و برند بانک ، اساتید دانشگاه ، پزشکان ،داروسازان ،مهندسان ،فرهنگیان ، هنرمندان و روزنامه نگاران با تایید روسای شعب از 10% تخفیف  ودیعه برخوردار خواهند بود .

 

12- تحویل صندوق

1-12- چنانچه بانک موافق تمدید قرارداد اجاره نبوده و مشتری نیز ظرف 20 روز برای تحویل صندوق مراجعه ننماید بانک با ارسال اخطاریه و مهلت دو ماهه مشتری را جهت تخلیه و تسویه حساب دعوت می نماید .

2-12- در صورت عدم مراجعه مشتری يا ذينفع پس از مهلت مقرر ، بانک با تأمین دلیل قانونی و بازگشایی صندوق( با حضور نمایندگان ادارات کل حقوقی، بازرسی و حسابرسی،حراست،امورمالي ) ضمن صورت برداری ، بسته بندی و لاک و مهر،  محتویات را تا زمان مراجعه ذینفع در خزانه نگهداری می نماید .

 

تبصره 1 : اشیاء فاسد شدنی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به فروش خواهد رسید .

تبصره 2 : اسناد مالکیت به اداره ثبت و اسناد با نامه رسمی تحویل گردیده و رونوشت به آدرس  مشتری ارسال می شود

تبصره 3 : اموال قیمتی ، جواهرات پس از انجام تشريفات قانوني توسط هيئت كارشناسي

(بانك وكارشناسان رسمي دادگستري) به فروش رسیده و بهای آن در حساب موقت نگهداری می شود مگر اینکه مشتری عدم فروش آن را شرط نماید .

3-12- کلیه هزینه های مربوط به بازگشایی صندوق ، هزینه نگهداری اسناد یا اشیاء مشتری در محل ثانوی، هزینه کارشناسی، هزینه اجرائیه ، هزینه ابطال قانونی ، حق الوکاله تنظیم دادخواست و ... به عهده مشتری بوده و در صورت فوت ، حجر یا ورشکستگی مشتريان حقيقي يا ورشكستگي مشتريان حقوقي بر عهده وراث یا سايراشخاص ذينفع (حسب مورد) می­باشد و انجام هزینه های فوق الذکر از هر نوع حساب مشتري/ مشتريان و یا از محل ودیعه مشتری خواهد بود.

4-12- چنانچه ودیعه یا موجودی حساب مشتری درحد مطالبات بانک نباشد و مشتری ظرف 12 ماه پس از ارسال اخطار مراجعه ننماید به بانک اختیار می دهد تا به وکالت يا وصايت از طریق مزایده طبق آئین نامه معاملات بانکی محتویات صندوق را به فروش رسانده و پس از کسر مطالبات، مازاد در حساب موقت نگهداری گردد. همچنین بانک می­تواند اوراق مشارکت و بهادار یا هرگونه اوراق قابل تبدیل به وجه رایج کشور را به ریال تبدیل نموده و ضمن کسر مطالبات خود مابقی را در حساب موقت نگهداری و مراتب را به نشانی مشتری اعلام نماید .

تبصره : چنانچه حاصل فروش اموال مشتری برای تأمین مطالبات کافی نباشد حق بانک برای مراجعه به سایر اموال مشتری و انجام اقدامات قانونی محفوظ می باشد .

5-12- مشتری موظف است به محض تغییر نشانی خود ظرف مدت یکماه مراتب را کتباً به بانک اعلام نماید در غیر اینصورت براساس قرارداد، اخطارها و مکاتباتی که در نتیجه تغییر نشانی به بانک عودت داده می شود از نظر بانک ابلاغ شده تلقی می گردد.

(مبالغ به میلیون ریال)

رديف

انواع صندوق

ميانگين شش ماهه - مشتريان فعال قدیمی

ميانگين شش ماهه – مشتريان جدید

پس انداز-  جاري

كوتاه مدت

بلند مدت

پس انداز -  جاري

كوتاه مدت

بلند مدت

1

کوچک

10

15

20

20

25

40

2

متوسط

15

20

30

30

35

60

3

بزرگ

20

25

40

50

55

100

4

ویژه(خیلی بزرگ)

60

70

80

80

120

160