طراحی سایت

مبدل پایای گروهی (ACH)

اين برنامه براي تبديل فايل هاي گروهي با فرمت متني(Txt) واكسل(Excel) به فايل خروجي XML با فرمت مورد نياز برنامه مهر گستر و تبديل شماره حساب مهر گستر به شماره شبا كه براساس دستور بانك مركزي تهيه شده است ، مي باشد . بدين منظور لازم است مشترياني كه مي خواهند واريز تجمعي داشته باشند فايل هاي مشابه فايل نمونه ايجاد كرده وخوراك ورودي برنامه تهيه مي گردد .

دانلود نرم افزار
بروزرسانی نرم افزار
راهنمای برنامه
بروزرسانی کد بانک ها