دات نت نیوک

اطلاعات حساب آتیه به دو صورت اقساطی یا یکجا و با شرایط زیر محاسبه می گردد

  • چنانچه مبلغ واريزي به صورت ماهيانه باشد، اين مبلغ مي بايست به صورت ثابت و در تاريخ مشخصي از ماه(روز افتتاح حساب) واريز گردد، بديهي است در غير اين صورت مبالغ متفاوتي به دست خواهد آمد.
  • چنانچه سپرده سرمايه گذاري به صورت يکجا واريز گردد، اين مبلغ به حساب سپرده بلند مدت 5 ساله واريز شده و در پايان به سرمايه فرد اضافه مي گردد
  • نرخ سود اين سرمايه گذاري مطابق با نرخ سود سپرده هاي متناظر مصوب بانک مرکزي در هر دوره خواهد بود.
  • ميزان و تعداد اقساط و سرمايه پايان دوره با ضريبي از 5 سال و حداکثر 4 دوره و مبلغ حداقل 100,000 هزار ريال مي باشد.
نوع محاسبه
تعداد دوره پنج ساله
مبلغ واريزی ماهانه (ريال)
تاريخ افتتاح حساب
RadDatePicker
Open the calendar popup.
سرمایه پایان دوره (ريال)
مبلغ واریزی ماهیانه مادام العمر(ريال)