طراحی سایت

خودپرداز(ATM)

مشتريان گرامي با دراختیارداشتن هريك از كارتهاي بانك كشاورزي يا كارتهاي بانك هاي عضو شتاب و با استفاده از پایانه های خودپرداز بانك كشاورزي قادرخواهند بود از خدمات متنوع بانک كشاورزي به شرح ذيل بهره مند شوند.

خدمات:

 • امكان پرداخت اقساط تسهيلات
 • اعلام مانده حساب
 • دريافت صورتحساب
 • پرداخت وجه نقد
 • پرداخت قبوض آب ، برق ، تلفن ثابت وهمراه
 • خريد شارژ کارت اعتباري ايرانسل و همراه اول
 • پذيرش کليه کارت بانک‌هاي عضو " شبکه تبادل اطلاعات بانکي" ( شتاب) .
 • امکان تغييررمز
 • امکان تخصيص و تغييررمزدوم کارت (اين رمز جهت استفاده در پايانه‌هاي مجازي نظيرسيستم تلفنبانک، پرداخت قبوض، خريداينترنتي، همراه‌بانك كارتي و ... کارايي دارد).
 • انتقال وجه سه جانبه شتابي
 • قابليت انتقال وجه آني به حساب‌هاي سازمانها، نهادها و ...
 • سقف انتقال وجه شتابي از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز مبلغ 30.000.000 ريال در هر شبانه‌روز
 • براي انتقال وجه بين كارت‌هاي بانك كشاورزي از طريق خودپرداز محدوديتي وجود ندارد.

موارد امنيتي مترتب بر بهره برداري از دستگاه هاي خودپرداز :

 • به منظور ممانعت از بروز هرگونه سوء استفاده احتمالي از كارت هاي صادره، از نگهداري كارت و رمز با هم و نيز افشاءرمز خودداري نمائيد.
 • به هنگام مراجعه به ATM و ورود رمز مربوط ، از عدم نظارت و ديد سايرين اطمينان حاصل نمائيد.
 • به هنگام بهره برداري از كارت در دستگاه ، به پيام هاي ارائه شده توسط دستگاه توجه نمائيد.
 • پس از رويت پيام " لطفاً كارت خود را برداريد " و خروج وجه از دريچه دستگاه ، حداكثر ظرف مدت 10 ثانيه نسبت به دريافت وجه مورد درخواست اقدام نمائيد. در غير اينصورت وجه ارائه شده مجدداً به داخل دستگاه كشيده خواهد شد (retract).

مركز كنترل دستگاههاي خودپرداز ( ATM Monitoring)

با توجه به لزوم ارائه خدمات مناسب به مشتريان و مراجعه كنندگان به دستگاههاي خودپرداز، بانك كشاورزي بعنوان نخستين بانك در سيستم بانكي اقدام به ايجاد مركز 24 ساعته كنترل و نظارت بر عملكرد دستگاه هاي خودپرداز جهت سرويس دهي مطلوب ATM هاي بانك نمود.

شماره هاي تماس: 4-88244252 و 88289312