طراحی سایت

تلفنبانک

در بانكداري نوين يكي از مسائل پر اهميت دسترسي سريع و آسان به خدمات بانكي مي‌باشد. با استفاده از سيستم تلفنبانك مهرگستر بانك كشاورزي، مشتريان دارنده انواع كارت‌ها و حساب‌هاي متمركز مهرگستر، بدون محدوديت زمان و مكان و مراجعه به دستگاه‌هاي خودپرداز مي‌توانند عمليات بانكي خود را تنها از طريق يك خط تلفن انجام دهند.

خدمات :

 • مانده حساب
 • سه تراكنش آخر
 • دريافت صورتحساب از طريق نمابر
 • دريافت صورتحساب دوره دلخواه از طریق ایمیل
 • وضعيت چك‌هاي حساب‌هاي جاري
 • وضعيت سود واريزي حساب‌هاي سپرده مدت‌دار
 • پرداخت قبوض
 • استعلام قبوض پرداخت شده
 • اعلام مفقودي کارت
 • تغییر رمز

شماره‌هاي برقراري ارتباط با سامانه:

 • 09603
 • 021-8303
 • 021-81301 (گزينه 1)

ورود به سامانه

 • از طريق شماره حساب با استفاده از رمز تلفنبانك
 • از طريق شماره كارت با استفاده از رمز دوم كارت

مراحل درخواست سامانه با استفاده ازشماره حساب:

 • مراجعه به شعبه
 • تكميل فرم درخواست تخصيص رمز اول تلفنبانک و رمز دوم
 • حساب‌هاي دولتي، حقوقي، مشترك و حقيقي فاقد كارت براي دريافت رمز تلفنبانك خود به شعبه‌اي كه در آن افتتاح حساب نموده‌اند، مراجعه نمايند.

کلیدهای مورد استفاده در تلفنبانك با استفاده از شماره حساب

 • کلید1: باقيمانده حساب
 • کلید2: سه گردش آخر
 • کلید3: وضعيت سود واريزي (جهت حساب‌هاي سپرده مدت‌دار)
 • کلید5: دريافت ليست گردش حساب از طريق نمابر
 • کلید7: دريافت صورتحساب دوره دلخواه از طریق ایمیل
 • کلید8: خدمات پرداخت قبوض
  • کلید 1: پرداخت قبوض
  • کلید 2: استعلام قبض پرداخت شده
 • کلید 9: تغيير رمز

مراحل درخواست  سامانه با استفاده از شماره كارت:

 • مراجعه به خودپرداز بانك كشاورزي
 • تخصيص رمز دوم كارت (درصورت عدم تخصيص)
 • همچنين حساب‌هاي دولتي، حقوقي، مشترك و حقيقي فاقد كارت براي دريافت رمز تلفنبانك خود به شعبه‌اي كه در آن افتتاح حساب نموده‌اند، مراجعه نمايند.

کلیدهای مورد استفاده در تلفنبانك با استفاده از شماره کارت

 • کلید0: بازگشت به منوي قبل
 • کلید1: باقيمانده حساب
 • کلید2: سه گردش آخر
 • کلید3: وضعيت سود واريزي جهت حساب‌هاي سپرده مدت‌دار
 • کلید5: دريافت ليست گردش حساب از طريق نمابر
 • کلید6: جهت اعلام مفقودي كارت از طريق رمز دوم
 • کلید7: دريافت صورتحساب دوره دلخواه از طریق ایمیل
 • کلید8: خدمات پرداخت قبوض
  • کلید 1: پرداخت قبوض
  • کلید 2: استعلام قبض پرداخت شده