طراحی سایت

بانکداری پیام کوتاه

سرويس بانكداري پيام كوتاه از خدمات جديد و ارزش‌آفرين بانك كشاورزي بوده كه در راستاي اطلاع‌رساني به مشتريان و افزايش سطح رضايت آنها ارائه شده است.

خدمات:

استفاده كنندگان از خدمت پيامك خبري مي توانند از طريق پيامك از تراكنش هاي انجام شده بر روي حسابهاي خود نظير واريز، انتقالي، برداشت،وضعيت چك هاي صادره و ... به صورت لحظه اي و بر خط(Online) مطلع شوند. همچنين مي توانند با استفاده از خدمت پيامك دوره اي از انجام تراكنش هايي نظير "مانده پايان ماه"،"واريز يارانه"،"واريز سود پايان ماه انواع سپرده هاي كوتاه مدت و مدت دار" و "واريز هاي دستورپرداخت هاي پايا(كه دستورپرداخت هاي شاپرك را نيز شامل مي شود)" و پيامك هاي مرتبط با كانال هاي ارتباطي الكترونيكي نظير: اينترنت بانك، همراه بانك، تلفنبانك، درگاه اينترنتي كارتخوان شعبه، خودپرداز، پايانه فروش (POS) مطلع شوند.
همچنين استفاده‌كنندگان از خدمت پيامك دوره‌اي مي‌توانند از انجام تراكنش‌هايي نظير "مانده پايان ماه"، "واريز يارانه"، "واريز سود پايان ماه انواع سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و مدت‌دار" و "واريزهاي دستورپرداخت‌هاي پايا (كه دستورپرداخت‌هاي شاپرك را نيز شامل مي‌شود)" از طريق پيامك مطلع شوند.

نوع تراكنش كانال ارتباطي شرح تراكنش
تراكنش‌هاي شعبه‌اي شعبه
واريز نقدي صدور دسته چك
لغو صدور دسته چك صدور دسته چك
واريز انتقالي برداشت نقدي
برداشت انتقالی برداشت نقدي چك
واريز انتقالي چك برداشت انتقالي چك
 دستور پرداخت در حساب سپرده  تسهیلات به تسهیلات
 تسهیلات به سپرده
تراكنش‌هاي كانال‌هاي
 ارتباطي الكترونيكي
پايانه فروش (POS)
خريد از پايانه فروش
پرداخت قبوض خدماتي (از طريق شاپرك)
خريد شارژ اعتباري (از طريق شاپرك)
خودپرداز
برداشت نقدي از خودپرداز (داخلي و شتابي)
انتقال وجه از طريق خودپرداز (داخلي و شتابي)
پرداخت قبوض خدماتي (داخلي و شتابي)
خريد شارژ اعتباري (داخلي و شتابي)
كارتخوان شعبه
انتقال وجه از طريق كارتخوان شعبه (داخلي و شتابي)
برداشت نقدي از كارتخوان شعبه (داخلي)
درگاه اينترنتي
انتقال وجه از طريق درگاه اينترنتي (داخلي)
خريد از طريق درگاه اينترنتي (داخلي و شتابي)
پرداخت قبوض خدماتي (داخلي)
خريد شارژ اعتباري (داخلي)
اينترنت بانك انتقال وجه حسابي و كارتي از طريق اينترنت‌بانك (داخلي و شتابي)
همراه بانك
انتقال وجه حسابي – داخلي (براي دارنده حساب مقصد)
انتقال وجه كارتي – داخلي (براي دارنده كارت مقصد)
تلفنبانك پرداخت قبوض خدماتي (داخلي)

نحوه درخواست خدمت در سامانه:

  • مراجعه به شعبه
  • تكميل فرم درخواست برقراري خدمات كانال‌هاي الكترونيكي مهرگستر