طراحی سایت

كارت 77 مهرگستر

مشتريان بانک مي‌توانند با افتتاح حساب 77 مهرگستر و دريافت کارت، از اين ابزار براي امورمالي خود که ماهيت حساب جاري دارد استفاده نمايند. به منظور ايجاد انگيزه مضاعف، طي سال هاي گذشته براي اين حساب جشنواره‌هاي متعددي برگزار شده است.

    ويژگي‌هاي مهم طرح 77 مهرگستر :

  • نوع حساب جاري فاقد دسته چک، با امكان صدور دسته چك پس از 6 ماه در چهارچوب ضوابط
  • بهره‌مندي از تمام خدمات دستگاه‌هاي خودپرداز، کارت خوان‌‌ها و پايانه‌هاي فروش و خريد اينترنتي و ...
  • ترغيب بيشتر مشتريان به استفاده از کارت‌هاي بانکي (بانکداري الکترونيکي)
  • برگزاري جشنواره 77 مهرگستر در پايان دوره‌هاي مشخص براي دارندگان اين حساب و‌ اهداي ميلياردها ريال جوايز نقدي و غيرنقدي و تسهيلات ويژه.