طراحی سایت

پایا

پاياپاي الكترونيكي( پايا) خدمتي است كه زير ساخت اصلي مبادلات انبوه پولي بين بانكي به شمار آمده و جايگزين حواله‌ها وانتقالات وجوه بين بانكي را در كشور تشكيل مي‌دهد. بانك‌ها نيز مي‌توانند دستورپرداخت‌هاي (حواله‌هاي) مشتريان خودرا به صورت انفرادي يا انبوه دريافت و براي پاياپاي و كارسازي در بانك‌هاي مقصد به "پايا" ارسال كنند.شايان ذكر است آخرين وضعيت دستور پرداخت از طريق پست الكترونيكي (Email) و پيامك به مشتري اعلام مي‌شود.ويژگي هاي سامانه‌هاي ملي نظام پرداخت
پـايـا سـاتنا شتاب
مبالغ خرد، تعداد انبوه ـ دوره اي مبالغ کلان ـ فوري مبالغ خرد ـ فوري
تسويه خالص مانده دوره اي تسويه ناخالص آني تسويه خالص مانده در پايان روز
ارسال دستور پرداخت ها بصورت فايل ارسال دستور پرداخت ها به صورت انفرادي ارسال دستور پرداخت ها به صورت انفرادي
حواله ـ برات (واريز و برداشت مستقيم) حواله ـ تسويه برداشت ـ حواله
حساب حساب كارت