طراحی سایت

شرايط لازم براي افتتاح حسابهای قرض الحسنه پس انداز

 تمامي اشخاص حقيقي وحقوقي باداشتن شرايط زير مي توانند از امتيازات ومزاياي اين حساب بهره مند شوند.
  • حداقل سن 12 سال ( افتتاح حساب براي اشخاص محجور وزير 12 سال توسط ولي قهري ويا قيم قانوني آنها صورت مي گيرد. )
  • مراجعه متقاضي به شعبه