طراحی سایت

سایر خدمات ارزی

مشاوره و راهنمایی مشتریان در امور بین الملل

ارائه راهنمایی های لازم در مورد امور ارزی و سایر خدمات بانکداری بین الملل به مشتریان ذیربط، معرفي انواع خدمات ارزي بر حسب مورد به متقاضيان و ارائه رهنمود هاي لازم در مورد نحوه ارتباط با سازمان هاي مرتبط و روابط كارگزاري با سايركشورها توسط كارشناسان حوزه بين الملل و مستقر در شعب ارزي

صدور گواهي موجودي به زبان انگليسي

صدور گواهي موجودي حساب و گردش مالي به زبان انگليسي در اداره كل خارجه و شعب ارزي كه بنا به درخواست مشتري موارد زير را شامل مي شود:

  • موجودي
  • ميانگين دوره اي
  • گردش بدهكار سه ماهه
  • گردش بستانكار سه ماهه
  • پرينت دوره اي حساب

ثبت سرمايه نقدي سرمايه گذاران خارجي تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري

  • به منظور تسهيل مشكلات مربوط به ثبت سرمايه نقدي سرمايه گذاران خارجي ،صدور گواهي خريد ارز براي سرمايه گذاران مذكور تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي در كليه واحدهاي ارزي بر اساس مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام مي پذيرد.