طراحی سایت

حساب های ارزی

افتتاح حسابهای قرض الحسنه پس انداز ، جاری و سپرده های سرمایه گذاری

  • افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ارزی بر اساس درخواست متقاضی با حداقل موجودی 100 دلار یا معادل آن به سایر ارزها
  • افتتاح حساب قرض الحسنه جاری ارزی بر اساس درخواست متقاضی با شرایط زیر
  • برای اشخاص حقیقی و فاقد کارت بازرگانی با حداقل موجودی 10,000 دلار یا معادل آن به سایر ارز ها
  • برای اشخاص حقیقی دارای کارت بازرگانی با حداقل موجود 1,000 دلار یا معادل آن به سایر ارزها
  • برای اشخاص حقوقی دارای کارت بازرگانی با حداقل موجودی 1,000 دلار یا معادل آن به سایر ارزها
  • برای اشخاص حقوقی فاقد کارت بازرگانی با حداقل موجودی 5,000 دلار یا معادل آن به سایر ارزها
  • افتتاح حساب سپرده یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه و یک ساله ارزی بر اساس درخواست متقاضی با حداقل موجودی 1,000 دلار یا معادل آن به سایر ارزها

شايان ذكر است به سپرده هاي كوتاه مدت و بلند مدت مطابق با قوانين سود تعلق مي گيرد و حساب هاي قرض الحسنه ارزي در قرعه كشي جوايز بانك شركت مي كنند.

 از تاریخ 2 مرداد 1396 نرخ سود سپرده های ارزی مطابق جدول مقابل، محاسبه و پرداخت می شود:        جدول نرخ سود سپرده های ارزی