طراحی سایت

عملیات اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی

افتتاح اعتبارات اسنادی وارداتی و انجام كلیه خدمات ذی ربط

واحدهای ارزی بانک به منظور تسهیل امور بازرگانی تجار و بازرگانان در امر واردات کالا مطابق با قوانین و مقررات بین المللی و قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی می کند.

  • قبول وانجام عملیات اعتبار اسنادی صادراتی و انجام كلیه خدمات ذی ربط

  • در صورت دریافت اعتبارات اسنادی صادراتی به نفع صادر كنندگان ایرانی از كارگزاران خارجی ، كلیه خدمات مورد نیاز در این ارتباط توسط واحدهای ارزی این بانك قابل ارائه است.
  • بروات اسنادي

  • واحد هاي ارزي اين بانك آمادگي دارند به منظور انجام واردات مورد نياز بازرگانان از طريق ثبت بروات اسنادي اقدام كنند.