طراحی سایت

سند راهبردي بانك كشاورزي تا افق سال 1396

هدف بنيادي (purpose):

رشد درآمد بيشتر و سطح زندگي بالاتر همه مشتريان به ويژه كشاورزان

ارزش ها(values):

 • احترام
 • پاسخگو
 • قابل اعتماد
 • دوستانه

چشم انداز (vision):

خدمت بي نظير به هر كسي كه با ما همراه است

اهداف و فعاليت هاي راهبردي:

اولويت راهبردي: افزايش توان ثروت‌آفريني کشور
اهداف اقدامات راهبردي
تسريع در واگذاري يا فروش اموال تمليكي
 • بهره گيري از بخش خصوصي (شركت فام )
 • به مزايده گذاشتن مداوم اموال تمليكي
 • توافق با بدهكار در خصوص اقاله اموال
اولويت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي (بخش كشاورزي)
 • برنامه ريزي براي تامین 100 درصدي سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
کاهش و اجتناب از تمليك املاك
 • ترجيح ساير روش هاي وصول مطالبات
 • ابداع روش هاي تشويقي براي ترغيب بدهكاران به پرداخت بدهي مربوطه
واگذاري شركت هاي مازاد
 • واگذاري سرمايه گذاريهاي سود ده و يا داراي خريدار
 • انحلال و تصفيه شركت هاي فاقد فعاليت
فروش اموال و املاک مازاد
 • شناسايي اموال مازاد
 • اخذ مجوز و اعلام به مراجع
 • اخذ مدارک و ارزیابی کارشناسی
 • انجام مراحل مزایده
کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات
 • کاهش مطالبات غیرجاری
 • رشد تسهیلات پرداختی
ايجاد و تكميل سامانه اعتبار سنجي براي مشتريان اعتباري
 • تهيه شاخص هاي سنجش اعتبار مشتريان حقيقي ، تعيين وزن شاخص ها، اولويت بندي شاخص ها، روايي شاخص ها، تست اوليه ، ...
 • تعريف شاخص هاي عمومي و مالي مشتريان حقوقي، تعيين حد نصاب امتيازهاي دريافتي و سقف اعتباري مشتري(با توجه به امتياز اخذ شده)
 • تست سامانه و انجام اصلاحات لازم
 • اجراي سامانه در سطح شعب كشور فاز اول
 • اجراي سامانه در سطح شعب كشور فاز دوم
 • اجراي سامانه در سطح شعب كشور فاز سوم
 • اجراي سامانه در سطح شعب كشور فاز چهارم
افزايش جذب منابع از صندوق توسعه ملي
 • عقد قرارداد با صندوق توسعه ملي جهت پرداخت تسهيلات(هر ساله قرارداد جداگانه منعقد مي گردد)
 • پرداخت تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي به طرح هاي کشاورزي
پيگيري تسويه مطالبات بانك از دولت
 • اخذ تاييديه بازرس و حسابرس قانوني نسبت به صورت ريز مطالبات از دولت
 • مكاتبات با مراجع ذيربط در جهت تخصيص اعتبار در قوانين بودجه سنواتي
 • تهاتر مطالبات از دولت با استفاده از بندهاي قوانين بودجه سنواتي
مشاركت در توانمندسازي بانوان فعال در بخش کشاورزی
 • استقرار مركز تعالي زنان آپراكا
 • اصلاح حسابهاي ملي بانوان جهت تعيين ميزان ارزش افزوده ايجاد شده توسط بانوان
 • ارائه الگوي پرداخت درراستاي توانمند سازي بانوان دربخش كشاورزي دركشور ومنطقه
مديريت پرداخت تسهيلات متوسط و کلان
 • بررسي موضوع و تهيه مدل مفهومي از مديريت پرداخت تسهيلات متوسط و کلان
 • بررسي وضعيت استان ها از نظر شاخص هاي تسهيلاتي
 • انتخاب استان پايلوت و مکان يابي بهينه جهت تشکيل قطب کارشناسي
 • مکان يابي بهينه جهت تشکيل قطب هاي کارشناسي (فاز اول)
 • مکان يابي بهينه جهت تشکيل قطب هاي کارشناسي (فاز دوم)
 • مکان يابي بهينه جهت تشکيل قطب هاي کارشناسي (فاز سوم)
افزایش نسبت دارايي‌هاي مولد (درآمدزا) به كل دارايي‌ها
 • افزايش در پرداخت تسهيلات از طريق ابزارهاي مالي جديد
 • فروش دارايي هاي ثابت مازاد و استفاده در پرداخت تسهيلات
 • واگذاري سرمايه گذاريهاي كم بازده و پرداخت تسهيلات
پرداخت تسهيلات به زنجيره هاي توليد کشاورزي
 • ايجاد کارگروه زنجيره هاي توليد کشاورزي و شناسايي زنجيره هاي توليد محصولات مختلف کشاورزي
 • برگزاري جلسات کارشناسي با حضور فعالان و توليدکنندگان محصولات کشاورزي
 • تهيه دستورالعمل پرداخت تسهيلات به زنجيره هاي توليد محصولات کشاورزي
 • پرداخت تسهيلات به زنجيره هاي توليد محصولات کشاورزي
شناسايي، معرفي و حمايت از پتانسيل‏هاي سرمايه‏ گذاري در بخش كشاورزي
 • شناسايي شاخص هاي اندازه گيري پتانسيل هاي کشاورزي با استفاده از نظرات اساتيد دانشگاه و صاحبنظران حوزه هاي مختلف
 • انتخاب استان نمونه جهت شناسايي پتانسيل هاي سرمايه گذاري
 • بررسي نقاط ضعف ، قوت، شاخص ها و روش انجام کار، ... در استان نمونه
 • انجام کار در کل کشور
مدیریت مالی و تامین منابع مالی آب کشاورزی
 • عقد قرارداد عامليت فايناس با وزارت نيرو و وزارت جهاد کشاورزي
 • ايجاد شبکه هاي آبياري اصلي و فرعي و تجهيز و نوسازي اراضي کشاورزي
 • اعطاي تسهيلات آبياري تحت فشار
تامین مالی برای افزایش ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزی
 • عقد قرارداد با مرکز توسعه مکانيزاسيون کشاورزي(هر ساله قرارداد جداگانه منعقد مي گردد)
 • پرداخت تسهيلات جهت مکانيزاسيون کشاورزي

اولويت راهبردي: تامين مالي پايدار دولت و كاهش اتكا دولت به نفت
اهداف اقدامات راهبردي
افزايش درآمدهاي غيرمشاع
 • بازنگري در نرخ خدمات كارمزد بانكي
 • مكانيزه نمودن دريافت كارمزد خدمات بانكي
 • ارائه خدمات جديد بانكي با اخذ كارمزد مناسب
افزايش سودآوري
 • طرح در شوراي هماهنگي بانكها در جهت اخذ توافق سيستم بانكي براي افزايش نرخ تسهيلات متناسب با نرخ سپرده‌ها
 • اخذ مجوز از بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بابت اقدام راهبردي فوق
افزايش نرخ بازده دارايي ها
 • طرح در شوراي هماهنگي بانكها در جهت اخذ توافق سيستم بانكي براي افزايش نرخ تسهيلات متناسب با نرخ سپرده ها
 • اخذ مجوز از بانك مركزي و شوراي پول و اعتباربابت اقدام راهبردي فوق
 • كاهش استقراض از بانك مركزي و تبديل اضافه برداشت بانكي به خط اعتباري
 • كاهش هزينه مطاليات مشكوك الوصول از طريق افزاش وصول مطالبات غير جاري
 • كاهش هزينه هاي سود سپرده ها از طريق جذب سپرده هاي ارزان قيمت
افزايش بازدهی حقوق صاحبان سهام
 • طرح در شوراي هماهنگي بانكها در جهت اخذ توافق سيستم بانكي براي افزايش نرخ تسهيلات متناسب با نرخ سپرده ها
 • اخذ مجوز از بانك مركزي و شوراي پول و اعتباربابت اقدام راهبردي فوق
 • كاهش استقراض از بانك مركزي و تبديل اضافه برداشت بانكي به خط اعتباري
 • كاهش هزينه مطاليات مشكوك الوصول از طريق افزاش وصول مطالبات غير جاري
 • كاهش هزينه هاي سود سپرده ها از طريق جذب سپرده هاي ارزان قيمت
كاهش قيمت تمام شده پول
 • كاهش استقراض از بانك مركزي و تبديل اضافه برداشت بانكي به خط اعتباري
 • كاهش هزينه مطاليات مشكوك الوصول از طريق افزايش وصول مطالبات غير جاري
 • كاهش هزينه هاي سود سپرده ها از طريق جذب سپرده هاي ارزان قيمت
افزايش سهم بانک از کل بازار سپرده‌های شبکه بانکی
 • تجهيز منابع سپرده اي ارزان قيمت از طريق اجراي طرح هاي متنوع
 • ترغيب مشتريان به استفاده بيشتر از خدمات بانكداري الكترونيكي از طريق برگزاري جشنواره ها ي متنوع وكمپين ها
 • توسعه كمي وكيفي خدمات بانكداري الكترونيكي
 • تقويت توان عمليات تجاري شعب شهري از طريق افزايش سقف اختيارات وتعريف مزيت هاي رقابتي براي آنها وتهيه برنامه و كنترل وبررسي سپرده هاي شعب مذكور ...
 • بازنگري واصلاح طرح هاي موجود (طرح آتيه ، تبسم ، پياده سازي باشگاه كودك ونوجوان و ... )

اولويت راهبردي:مشاركت فعال و موثر در سياستگذاري و قانون گذاري
اهداف اقدامات راهبردي
افزايش مشارکت در بهبود قوانين و مقررات مربوطه (قانون بانکداري بدون ربا و قانون پولي و بانکي و ...)
 • بررسي و اظهارنظر در خصوص طرح ها و لوايح قانوني مرتبط بانك
 • بررسي و اظهارنظر در خصوص مصوبات مجلس
 • بررسي و اظهارنظر در خصوص مصوبات اقتصادي دولت
 • ارائه راه كار در خصوص تنگناهاي بانكي ( قراردادي – الكترونيكي – ثبتي و ... )
 • مكاتبه با اداره كل حقوقي قوه قضائيه جهت رفع ابهام مصوبات و آئين نامه هاي اجرايي
 • طرح موضوعات مبهم شبكه بانكي در كميسيون حقوقي بانكها به منظور ايجاد وحدت رويه بانكي
 • بهره گيري از شوراي حقوقي داخلي با حضور وكلاي مجرب جهت رفع ابهام هاي حقوقي بانك
افزايش تعامل با نهادهاي سياست‏گذاري و قانون‌گذاري
 • شركت در جلسات و ارائه نظرات كارشناسي و تخصصي در كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي و دفاع از حقوق شبكه بانكي
 • شركت در جلسات و ارائه نظرات كارشناسي و تخصصي در كميسيون اقتصادي دولت
 • شركت در جلسات و ارائه نظرات كارشناسي و تخصصي فني و اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي
 • شركت در جلسات و ارائه نظرات كارشناسي و تخصصي در تخصصي قوه قضائيه
 • شركت در جلسات و ارائه نظرات كارشناسي و تخصصي در شوراي عالي ثبت

اولويت راهبردي:تقویت انضباط، سلامت و شفافیت مالی- اداری
اهداف اقدامات راهبردي
تقويت نظارت سيستمي(غيرحضوري) بر عملكرد شعب
 • دسترسي به تراكنشهاي غير مالي از طريق سيستم بازرسي از راه دور
 • برقراري امكان دسترسي حسابرسان و بازرسان به سامانه بازرسي از راه دور در كليه شعب( پس از افزايش پهناي باند)
 • اجرايي نمودن سامانه هوشمند بازرسي از راه دور
 • تست و اعمال تغييرات لازم در سامانه هوشمند سازي تا مرحله بهره برداري از سيستم
 • محاسبه و تخصيص نمره ارزيابي كنترل هاي داخلي هر شعبه و استان در قالب جداول و نمودار هاي آماري و تحليلي
 • انعكاس موارد ايراد در عملكرد مديريت شعب بصورت ماهيانه در قالب فرمتهاي خاص براي آيتم هاي كنترلي مالي ، غير مالي و اعتباري
 • تهيه آمار مقايسه اي روند كا هشي / افزايشي ايرادات و نواقص شناسايي شده در عملكرد شعب با استفاده از گزارشات تحليلي استخراجي از سامانه
 • آسيب شناسي عملكرد شعب با توجه به ميزان فراواني هر يك از آيتم هاي كنترلي سامانه
 • تکميل سامانه براساس محصولات جديد و کانالهاي ارتباطي
بهبود نسبت كفايت سرمايه
 • استفاده كامل از ظرفيت ماده 20 قانون افزايش بهره وري كشاورزي و منابع طبيعي
 • افزيش سرمايه از محل مجوزهاي قانون بودجه
كاهش اضافه برداشت از بانك مركزي
 • رعايت خوداتكايي مالي
 • رعايت منابع و مصارف در اعطاي تسهيلات
بهبود ضريب خوداتكايي مالي
 • جذب سپرده هاي مردمي
 • عدم خروج سپرده هاي مردمي فعلي
 • پرداخت تسهيلات از محل اصل وصوليها و رشد تجهيز منابع
بهبود انضباط مالي و اداري
 • ارائه گزارش هاي مالي در دوره هاي زماني كوتاه تر (كمتر از يك سال)
 • به روز رساني گزارشهاي مالي بر اساس استاندارد هاي مالي جديد (ابلاغي از سوي مراجع ذيصلاح )
 • تشكيل يا فعال سازي كميته مديريت ريسك(ريسك عملياتي- ريسك اعتباري- ريسك نقدينگي- ريسك تطبيق)
 • تدوين طرح مبارزه با فساد در تخصيص اعتبارات
كاهش مطالبات غير جاري بانك
 • استفاده از بخش خصوصي در وصول مطالبات
 • اطلاع رساني به بدهكاران از طريق ابزارهاي الكترونيكي و پيگيري هاي لازم متناسب با طبقه بدهي
 • اتصال پاداش وصولي به مانده مطالبات غير جاري

اولويت راهبردي:ارتقاء هم افزايي درون سازماني و همكاري فرا سازماني
اهداف اقدامات راهبردي
اجراي تفاهم‌نامه‌هاي منعقده با سازمان‏ها
 • مذاکره با وزارتخانه ها، سازمان ها ، .... و عقد قرارداد عامليت پرداخت تسهيلات (هر ساله قرارداد جداگانه منعقد مي گردد)
 • پرداخت تسهيلات از محل اين منابع و تهيه گزارش روند پرداخت تسهيلات به وزارتخانه يا سازمان متبوع
افزايش سهم بانك در سرمايه گذاري هاي سبز وپايدار
 • تهيه سند مربوط به شكاف بين وضع موجود و مطلوب شامل تهيه سند مطالعاتي فني، ارزيابي سند، همكاري جنوب – جنوب (SSC) و برگزاري كارگاه آموزشي و كنفرانس
 • تدوين الگوي پرداخت جديد مبتني بر شاخص هاي رشد فراگير وتوسعه پايدار شامل : 2.1.طراحي الگوي اعطاي اعتبارات بر اساس مفاهيم و معيارهاي بانكداري سبز 2.2. آغاز طرح جنوب-جنوب با هدف مطالعه تطبيقي درباره بانكداري الكترونيك در اعتبارات خرد
 • راه اندازي سيستم نظارت و ارزيابي (E&M) شامل:‌طراحي مكانيسم نظارت و ارزيابي
 • اجراي الگوي پرداخت جديد درسه استان خراسان شمالي ، مركزي وزنجان
 • - ارزيابي نتايج و تهيه سند برنامه ها/ خط مشي (با هدف تعميم در ساير استانها)
افزايش حمايت بانك در بهسازي زنجيره ارزش زعفران
 • آموزش مفاهيم زنجيره ارزش ، تامين مالي زنجيره ارزش و....به بازيگران توليد زعفران
 • ايجاد واحدهاي نظارت بر فعاليت هاي بازيگران وبرقراري ارتباط با بازيگران زنجيره
 • ارتقاء سطح زيركشت، كيفيت زعفران توليدي ، بسته بندي ، افزايش ارزش افزوده ، بازاريابي بين الملل وصادرات با برند ايراني درافق بلند مدت

اولويت راهبردي:ايجاد و يكپارچه سازي سامانه هاي اطلاعات مديريتي و عملياتي
اهداف اقدامات راهبردي
تكميل سامانه بانکداري يکپارچه(Core Banking)
 • پياده‌سازي حوالجات ارزي
 • پياده‌سازي اعتبار اسنادي داخلي
 • پياده‌سازي ضمانتنامه هاي ارزي ابلاغي
 • پياده‌سازي ضمانتنامه هاي ارزي متقابل و صادراتي
 • پياده‌سازي اعتبار اسنادي – بخش صادرات
 • پياده‌سازي بروات اسنادي – بخش صادرات
 • پياده‌سازي انتقال تسهيلات ارزي سيستم سنتي و دستي به مهرگستر (متمرکز)
 • پياده‌سازي انتقال تسهيلات ريالي سيستم سنتي به مهرگستر (متمرکز)
بهبود شفافيت در اطلاعات
 • راه اندازي استعلام online پورتال بانك مركزي بر روي شبكه دوم بانك براي كاربران شعب بمنظور دسترسي آسان و سريع به وضعيت چك برگشتي و تسهيلات مشتريان
افزايش دسترسي به بانك‏هاي اطلاعاتي برون‏بانكي
 • راه اندازي سامانه وب سرويس استعلام شناسه ملي اشخاص حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بمنظور دسترسي به اطلاعات صحيح و شناسه ملي اشخاص حقوقي و پالايش اطلاعات مشتريان اشخاص حقوقي
تکميل اطلاعات مشتريان بر پايه کد ملي
 • تفکيک مشتريان فاقد کد ملي و داراي کد ملي تکراري و کنترل آنها با سامانه ساها
 • کنترل مشتريان تفکيک شده با اطلاعات دريافت کنندگان يارانه و اداره ثبت احوال و اعمال در BANCS
 • اعلام مشتريان اصلاح نشده به اداره کل مبارزه با پولشويي و مسدود کردن حسابها
توسعه سيستم پشتيباني تصميم گيري مديريت DSS
 • پياده سازي داشبورد مديريتي درياقت مکانيزه تسهيلات(مرآت)در سيستم مديريت داشبورد به منظور توسعه سيستم و بررسي مديريتي روند تکميل اعطاي تسهيلات
 • راه اندازي صفحه شعبه در يک نگاه به منظور خود کنترلي شعب درعملکرد و جايگاه بانکي خود با استفاده از شاخص هاي موجود در اين صفحه
 • راه اندازي سيستم مديريت داشبورد در شعب (تحت وب) به منظور دسترسي به کليه اطلاعات بانکي و بررسي عملکرد
 • پياده سازي اطلاعات تسهيلات پرداختي روزانه در سيستم مديريت داشبورد به منظور رصد نمودن و کنترل روزانه اعتبارات پرداختي توسط مديران عالي
رشد سالانه نسبت تراكنش هاي غير حضوري به كل تراكنش ها
 • برگزاري جشنواره خدمات الكترونيكي
 • برگزاري جشنواره پايانه هاي فروش
 • تعيين و ابلاغ برنامه تعهدي خدمات الكترونيكي به تفكيك شعب و مديريت ها و رصد ماهانه آنها
 • آموزش همكاران و مشتريان براي پذيرش و استفاده از خدمات غير حضوري
 • تبليغات و اطلاع رساني خدمات غير حضوري براي ترغيب مردم به استفاده از اين خدمات

اولويت راهبردي:توسعه هدفمند سرمايه هاي انساني و سازماني
اهداف اقدامات راهبردي
افزايش رضايتمندي مشتريان
 • ارائه سرويس مناسبتر و ساده تر به مشتريان از طريق ايجاد تصوير مشتري در سيستم core
 • نظرسنجي
 • راه اندازي سايت ارتباط با مشتريان و باشگاه مشتريان
 • استانداردسازي الگوي رفتاري و ارتباطي
افزايش رضايتمندي كاركنان
 • -ارتقاي سطح شادابي و نشاط کارکنان از طريق تدوين طرح شادابي و نشاط کارکنان
 • طراحي نظام ارزشيابي عملکرد با رويکرد مديريت عملکرد کارکنان
 • ايجاد نظام انتصابات بر مبناي شايستگي
افزايش بازدهي شعب
 • شناسايي شعب كم بازده
 • شناسايي موقعيت مكاني مناسب
 • جابجايي شعبه به محل تجاري مناسب جديد
افزایش نسبت درآمد عملیاتی به هزینه عملیاتی
 • كاهش هزينه هاي سود سپرده ها از طريق جذب سپرده هاي ارزان قيمت (قيمت تمام شده)
 • طرح در شوراي هماهنگي بانكها در جهت اخذ توافق سيستم بانكي براي افزايش نرخ تسهيلات متناسب با نرخ سپرده ها
 • اخذ مجوز از بانك مركزي و شوراي پول و اعتباربابت اقدام راهبردي فوق
سرانه درآمد عملیاتی
 • عدم نرخ جذب پرسنل جديد و جايگزين تكنولوژي هاي نوين جهت افزايش سرانه به پرسنل
 • طرح در شوراي هماهنگي بانكها در جهت اخذ توافق سيستم بانكي براي افزايش نرخ تسهيلات متناسب با نرخ سپرده ها
 • اخذ مجوز از بانك مركزي و شوراي پول و اعتباربابت اقدام راهبردي فوق
اقدام مستقل
 • درج لينك ساب پرتال سما وزارت خانه در سايت بانك
 • ایجاد یک بخش مرتبط با مدیریت راهبردی بانک در وب سایت مرکز مسئولیت متبوع (شامل اهداف و اقدامات راهبردی مصوب مرکز و دیگر اسناد و گزارش‌های مرتبط با مدیریت استراتژیک)
 • طراحی و اجرای نظام مدیریت و پاداش مرتبط با اهداف کمی راهبردی
 • طراحی و اجرای بودجه ریزی مرتبط با اهداف کمی بانک و اقدامات راهبردی
 • اطلاع‌رسانی اولویت‌های راهبردی وزارت و اهداف کمی بانک در سالن اصلی سازمان و ورودی بانک