طراحی سایت

منشور اخلاقی کارکنان بانک

  •   ارزش آفريني براي مردم و مشتريان و كسب رضايت آنها به عنوان اصلي‌ترين سرمايه بانك.
  •    ترويج فرهنگ تكريم، پاسخگويي و گره‌گشايي از مشكلات مردم و مشتريان و تبديل آن به يك ارزش حاكم در سازمان.
  •   وقت‌شناسي، وظيفه‌شناسي، آراستگي ظاهر، حذف تشريفات زائد و پرهيز از معطل كردن مردم و مشتريان.
  •   تلاش براي ارائه بهترين و روزآمدترين نوع خدمات بانكي به ويژه با استفاده از فناوري روز بانكداري الكترونيك در سطح استانداردهاي جهاني.