طراحی سایت

اخبار و رویدادها


مديريت استان گلستان

01
چکیده: در سال زراعی 97-96 قریب به 19468959 میلیون قطعه از طیور در استان گلستان تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفتند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گلستان، تعداد 750 بیمه گذار طیور خود را تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی این استان قرار دادند.
01
چکیده: در سال زراعی 97-96 بالغ بر 89696 هکتار از محصولات زراعی استان گلستان تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گلستان، تعداد 6500 نفر از کشاورزان محصولات زراعی خود را تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان قرار دادند.  
23
چکیده: 15 میلیون قطعه طیور در سال زراعی 97-96  در استان گلستان، تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گلستان این تعداد طیور توسط 548 بیمه گذار تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان قرار گرفتند.
20
چکیده: در سال زراعي 97-96 بیش از 17329 راس دام سبک و سنگین در بانک کشاورزی استان گلستان تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گلستان،این میزان پوشش بیمه ای برای دام های 563 نفر از بیمه گذاران واحدهای دامی این استان در برابر عوامل خطر تحت پوشش انجام شده است .
صفحه 1 از 19ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها