مديريت استان كهگيلويه و بوير احمد

پرداخت بیش از 52 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون در 6 ماهه اول سال 1397 توسط شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

  شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد برای افزایش ضریب مکانیزاسیون و بهره وری در بخش کشاورزی ، در6 ماهه اول سال 1397 ،بیش از 52 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون پرداخت کردند .  به گزارش روابط عمومی مدیریت ش...

پرداخت 309 میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در 6 ماهه اول سال 97

          شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمددر 6 ماهه اول سال 1397 مبلغ 309 میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی به متقاضیان زیر بخش های کشاورزی پرداخت کردند .  به گزارش ر...

پرداخت 1488 میلیارد ریال تسهیلات بخش کشاورزی ازمحل منابع داخلی توسط بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در 6 ماهه اول سال97

          شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمددر6 ماهه اول سال 1397 مبلغ 1488 میلیارد ریال تسهیلات بخش کشاورزی به بهره برداران زیر بخش های کشاورزی پرداخت کردند . به گزارش روابط ...

پرداخت بیش از 52 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون در 6 ماهه اول سال 1397 توسط شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

 شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد برای افزایش ضریب مکانیزاسیون و بهره وری در بخش کشاورزی ، در6 ماهه اول سال 1397 ،بیش از 52 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون پرداخت کردند .  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بان...

پرداخت 180 میلیارد ریال تسهیلات باغبانی توسط بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در 6 ماهه اول سال 97

  شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمددر6 ماهه اول سال 1397 مبلغ 180 میلیارد ریال تسهیلات  باغبانی به متقاضیان  پرداخت کردند .  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کهگیلویه و بویرا...

پرداخت 164 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در 6 ماهه اول سال97

  شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمددر6 ماهه اول سال 1397 مبلغ 164 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان  پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراح...

پرداخت 927 میلیارد ریال تسهیلات وجوه اداره شده توسط بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

 شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمددر 6 ماهه اول سال 1397 مبلغ 927 میلیارد ریال تسهیلات وجوه اداره شده  به کشاورزان  پرداخت کردند .  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کهگیلویه و بوی...

پرداخت 55 میلیارد ریال تسهیلات بذور گواهی شده گندم و جو توسط بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در 6 ماهه اول سال97

          شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمددر6 ماهه اول سال 1397 مبلغ 55 میلیارد ریال تسهیلات بذور گواهی شده گندم و جو به متقاضیان زیر بخش های کشاورزی پرداخت کردند .  به ...

پرداخت 34 میلیارد ریال تسهیلات طیور ، شیلات و آبزیان توسط بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در 6 ماهه اول سال 97

          شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمددر6 ماهه اول سال 1397 مبلغ 34 میلیارد ریال تسهیلات  طیور ، شیلات و آبزیان به متقاضیان  پرداخت کردند .  به گزارش روابط...

پرداخت 226 میلیارد ریال تسهیلات زراعت توسط مدیریت بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در6 ماهه اول سال97

          شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمددر 6 ماهه اول سال 1397 مبلغ 226 میلیارد ریال تسهیلات زراعت  به متقاضیان این زیربخش کشاورزی پرداخت کردند .  به گزارش روابط ...

پرداخت 211 میلیارد ریال تسهیلات دامداری توسط بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در 6 ماهه اول سال 97

          شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمددر6 ماهه اول سال 1397 مبلغ 211 میلیارد ریال تسهیلات  دامداری به متقاضیان  پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب ...

پرداخت 146 میلیارد ریال تسهیلات باغبانی توسط بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در 5 ماهه اول سال 97

 شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمددر5 ماهه اول سال 1397 مبلغ 146 میلیارد ریال تسهیلات  باغبانی به متقاضیان  پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد : این م...

قدردانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از بانک کشاورزی

استاندار کهگیلویه و بویراحمد و مدیر کل اداره کار و رفاه اجتماعی در کارگروه اشتغال استان از عملکرد بانک کشاورزی قدردانی کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار و مدیر کل اداره کار و...

پرداخت 158 میلیارد ریال تسهیلات دامداری توسط بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در 5 ماهه اول سال 97

          شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمددر5 ماهه اول سال 1397 مبلغ 158 میلیارد ریال تسهیلات  دامداری به متقاضیان  پرداخت کردند .  به گزارش روابط عمومی مدیریت...

پرداخت 179 میلیارد ریال تسهیلات زراعت توسط مدیریت بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در5 ماهه اول سال97

  شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمددر 5 ماهه اول سال 1397 مبلغ 179 میلیارد ریال تسهیلات زراعت  به متقاضیان این زیربخش کشاورزی پرداخت کردند .  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کهگی...

کسب عنوان بانک برتر در سال 1396 در شاخص اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی توسط مدیریت کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره شهید رجایی

براساس نتایج ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه های اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه اقتصاد مقاومتی ، ستاد جشنواره شهید رجایی استان این مدیریت را به عنوان دستگاه برتر در شاخص اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی برگزید . به گزارش روا...

پرداخت 451 میلیارد ریال تسهیلات وجوه اداره شده توسط بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در 4 ماهه اول سال 1397

 شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمددر4 ماهه اول سال 1397 مبلغ 451 میلیارد ریال تسهیلات وجوه اداره شده  به کشاورزان  پرداخت کردند .  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کهگیلویه و بویر...

پرداخت 265 میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در 4 ماهه اول سال 97

شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمددر4 ماهه اول سال 1397 مبلغ 265 میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی به متقاضیان زیر بخش های کشاورزی پرداخت کردند .  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کهگیلویه و ب...

پرداخت 124 میلیارد ریال تسهیلات زراعت توسط مدیریت بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در 4 ماهه اول سال97

  شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمددر 4 ماهه اول سال 1397 مبلغ 124 میلیارد ریال تسهیلات زراعت  به متقاضیان این زیربخش کشاورزی پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کهگیلویه ...

پرداخت 101 میلیارد ریال تسهیلات دامداری توسط بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در 4 ماهه اول سال 97

 شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمددر4 ماهه اول سال 1397 مبلغ 101 میلیارد ریال تسهیلات  دامداری به متقاضیان  پرداخت کردند .  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد : ...
صفحه 1 از 10ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
تغییر قالب
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت