طراحی سایت

مديريت استان اصفهان

بهره برداری از واحد پرورش قارچ دکمه ای با ظرفیت بیش از 300 تن در استان اصفهان

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد پرورش قارچ دکمه ای با ظرفیت 318 تن در روستای اسدآباد شهرستان مبارکه به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شدن این طرح تسهیلاتی به مبلغ...

احداث گلخانه گل رز شاخه بریده با مشارکت 11 میلیارد ریالی بانک کشاورزی در استان اصفهان

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد گلخانه گل رز شاخه بریده با ظرفیت 5 هزار و 300 مترمربع در شهرستان نجف آباد به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شدن این طرح تسهیلاتی ب...

بهره برداری از گلخانه گل رز شاخه بریده با ظرفیت 7 هزار و 250 مترمربع با مشارکت بانک کشاورزی در استان اصفهان

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد گلخانه گل رز شاخه بریده با ظرفیت 7 هزار و 250 مترمربع در روستای جلال آباد از توابع شهرستان نجف آباد به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجر...

بهره برداری از واحد آبیاری تحت فشار با ظرفیت 599 هکتار در استان اصفهان با مشارکت بانک کشاورزی

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد آبیاری تحت فشار با ظرفیت 599 هکتار در شهرستان گلپایگان به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شدن این طرح تسهیلاتی به مبلغ 56 میلیارد و...

بهره برداری از واحد انتقال آب با ظرفیت 7700 مترمربع با حمایت بانک کشاورزی در استان اصفهان

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد انتقال آب با ظرفیت 7700 مترمربع در روستای مورک از توابع شهرستان سمیرم به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان برای اجرایی شدن این طرح تسهیلاتی به...

بهره برداری از واحد تولید و بسته بندی گلاب و عرقیجات با ظرفیت 2 هزار و 250 تن در استان اصفهان با حمایت بانک کشاورزی

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد تولید و بسته بندی گلاب و عرقیجات با ظرفیت 2 هزار و 250 تن در روستای علی آباد کویر از توابع شهرستان آران و بیدگل به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصف...

احداث کشتارگاه سبک و سنگین با ظرفیت 550 راس با مشارکت بانک کشاورزی در استان اصفهان

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد کشتارگاه سبک و سنگین با ظرفیت 550 راس در روز در روستای صارم آباد از توابع شهرستان گلپایگان به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شدن ا...

احداث سردخانه دو مداره با ظرفیت 10 هزار تن با مشارکت بانک کشاورزی در استان اصفهان

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد سردخانه دومداره با ظرفیت 10 هزار تن در شهرک صنعتی سپهر آباد از توابع شهرستان شهرضا به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شدن این طرح ت...

احداث گلخانه سبزی وصیفی با ظرفیت 20هزار متر مربع با مشارکت بانک کشاورزی در استان اصفهان

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد گلخانه سبزی وصیفی با ظرفیت 20هزار متر مربع در شهرستان تیران وکرون به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شدن این طرح تسهیلاتی به مبلغ 2...

احداث گلخانه سبزی و صیفی با ظرفیت 32 هزار و 500 مترمربع در استان اصفهان با حمایت بانک کشاورزی

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد گلخانه سبزی و صیفی با ظرفیت 32 هزار و 500 مترمربع در روستای همگین از توابع شهرستان دهاقان به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شدن ای...

بهره برداری از واحد گاوداری شیری با ظرفیت 400 راس با مشارکت بانک کشاورزی در استان اصفهان

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد گاوداری شیری با ظرفیت 400 راس در روستای زرندیه قهاب حبیب آباد از توابع شهرستان برخوار به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شدن این طر...

احداث واحد پرورش قارچ با ظرفیت 442 تن با حمایت بانک کشاورزی در استان اصفهان

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد پرورش قارچ دکمه ای باظرفیت 442 تن در روستای دولا از توابع شهرستان مبارکه به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شدن این طرح تسهیلاتی به...

پرداخت بیش از 24 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک کشاورزی استان اصفهان در سال 96

شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان تا پایان سال 1396 مبلغ 24 هزار و 86 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در زیربخش های مختلف پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان این میزان تسهیلات به 108 هزار نفر...

پرداخت بیش از 1200 میلیارد ریال تسهیلات به بنگاههای کوچک زودبازده توسط بانک کشاورزی استان اصفهان در سال 1396

شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان در سال 1396 یک هزار و 228 میلیارد و 882 میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان زیربخش بنگاه های کوچک زودبازده پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان این میزان تسهیلات ب...

پرداخت 307 میلیارد ریال تسهیلات خرید دین توسط شعب بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در سال 96 مبلغ 307 میلیارد و 59 میلیون ریال تسهیلات خرید دین به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان این میزان تسهیلات به تعداد 376 نفر از متقاضیان پرداخ...

پرداخت 138 میلیارد ریال تسهیلات به بخش مکانیزاسیون توسط شعب بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی استان اصفهان طی سال 1396 مبلغ 138 میلیارد و 202 میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان زیربخش مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان این میزان تسهیلات به 499 نفر مت...

پرداخت بیش از 38 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان بهزیستی توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در سال 1396 بالغ بر 38 میلیارد و 325 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان بهزیستی پرداخت کرده است. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان این میزان تسهیلات به 255 نف...

بهره مندی 453 نفر از اعتبارات صندوق توسعه ملی توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی استان اصفهان طی سال 1396 مبلغ 692 میلیارد و 900 میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان و فعالان بخش کشاورزی از اعتبارات صندوق توسعه ملی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان این میزان...

صدور بیش از 720 میلیارد ریال ضمانت نامه برای مشتریان بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در سال 96 مبلغ 720 میلیارد و 141 میلیون ریال ضمانت نامه برای مشتریان و پیمانکاران و فعالان اقتصادی صادر کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان این میزان ضمانت نامه برای 79...

اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در 33 هزار هکتار از اراضی استان اصفهان با حمایت بانک کشاورزی

شعب بانک کشاورزی استان اصفهان طی سالهای 95 و 96 بالغ بر 860 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان زیربخش آبیاری تحت فشار پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان این میزان تسهیلات به 447 طرح ارائه شده ...
صفحه 1 از 17ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها