مديريت استان اصفهان

بهره مندی 2 هزار و 886 نفر از متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از تسهیلات بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در 5 ماهه سال جاری مبلغ 449 میلیارد و 200 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان این میزان تسهیلات به 2 هزار و 886 نفر متقاضی...

احداث واحد 7 هزار تنی بسته بندی گوشت قرمز با حمایت بانک کشاورزی استان اصفهان

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد بسته بندی گوشت قرمز با ظرفیت 7 هزار تن در اراضی شهرک صنعتی شهرستان نجف آباد اصفهان به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شدن این طرح تسه...

پرداخت 595 فقره تسهیلات از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی توسط شعب بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در 5 ماهه ابتدای سال جاری مبلغ 507 میلیارد و 564 میلیون ریال تسهیلات از محل اعتبار صندوق توسعه ملی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان این میزان تسهیلات به 595 نفر...

احداث گاوداری شیری با ظرفیت 100 راس با حمایت بانک کشاورزی در استان اصفهان

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد گاوداری شیری با ظرفیت 100 راس در مزرعه لاری سین از توابع شهرستان دولت آباد به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شدن این طرح تسهیلاتی به...

احداث گلخانه سبزی و صیفی با ظرفیت 8637 متر مربع با مشارکت بانک کشاورزی در استان اصفهان

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد گلخانه سبزی و صیفی با ظرفیت 8 هزار 637 متر مربع در روستای حسین آباد شهرستان تیران و کرون به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شدن این ط...

احداث واحد 60 هزار تنی فراورده های لبنی با مشارکت بانک کشاورزی در استان اصفهان

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد فراورده های لبنی با ظرفیت 60 هزار تن در شهرستان شاهین شهر و میمه به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شدن این طرح تسهیلاتی به مبلغ 14 م...

احداث گاوداری شیری 200 راسی با مشارکت بانک کشاورزی استان اصفهان

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد گاوداری شیری با ظرفیت 200 راس در مزرعه هرند قهاب شهرستان اصفهان  به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شدن این طرح تسهیلاتی به مبلغ...

احداث واحد 6650 تنی بسته بندی خشکبار با مشارکت بانک کشاورزی در استان اصفهان

 با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد بسته بندی خشکبار با ظرفیت 6 هزار و 650 تن در روستای کمشچه شهرستان دولت آباد به بهره برداری رسید    به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شدن ...

احداث گلخانه گل رز با ظرفیت 5 هزار و 300 متر مربع با مشارکت بانک کشاورزی استان اصفهان

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد گلخانه گل رز با ظرفیت 5 هزار و 300 متر مربع در بخش مرکزی شهرستان نجف آباد به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شدن این طرح تسهیلاتی به ...

پرداخت بیش از 54 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی توسط شعب بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در 5 ماهه سال جاری 54 میلیارد و 234 میلیون ریال تسهیلات در زیربخش مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان این میزان تسهیلات به 113 نفر متقاضی پرداخ...

پرداخت بیش از 47 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی توسط شعب بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی استان اصفهان تا پایان مرداد ماه سال جاری 47 میلیارد و 244 میلیون ریال تسهیلات اشتغال زایی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان این میزان تسهیلات به 283 نفر متقاضی از مددجویان کم...

پرداخت 349 میلیارد و 190 میلیون ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری توسط شعب بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی استان اصفهان تا شهریور ماه سال جاری مبلغ 349 میلیارد و 190 میلیون ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی به متقاضیان این بخش پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان این میزان تسهیلات ب...

احداث گلخانه گل رز با ظرفیت 8 هزار و 850 متر مربع با مشارکت بانک کشاورزی استان اصفهان

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد گلخانه گل رز با ظرفیت 8 هزار و 850 متر مربع در روستای فتح آباد شهرستان نجف آباد به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شدن این طرح تسهیلا...

پرداخت بیش از 8هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شعب بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان در 5 ماهه سال جاری 8 هزار و 137 میلیارد و 521 میلیون ریال به متقاضیان زیر بخش های مختلف کشاورزی و بازرگانی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان این میزان تسهی...

احداث واحد 2180 تنی تولید چیپس و پیاز سرخ کرده با حمایت بانک کشاورزی استان اصفهان

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد چیپس و پیاز سرخ کرده با ظرفیت 2180 تن  در روستای کمشچه شهرستان دولت آباد به بهره برداری رسید.               &n...

احداث واحد30 هزار مترمربعی گلخانه سبزی و صیفی با مشارکت بانک کشاورزی استان اصفهان

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد گلخانه سبزی و صیفی با ظرفیت 30 هزار متر مربع در روستای پوده از توابع شهرستان دهاقان به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شدن این طرح تس...

احداث گلخانه 5 هزار مترمربعی گل رز با حمایت بانک کشاورزی استان اصفهان

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد گلخانه گل رز با ظرفیت 5 هزار  متر مربع در روستای سهره فیروزان از توابع شهرستان فلاورجان به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شدن ا...

احداث واحد 346 تنی قارچ دکمه ای با مشارکت بانک کشاورزی در استان اصفهان

  با استفاده ازتسهیلات بانک کشاورزی واحد پرورش قارچ دکمه ای با ظرفیت 346تن در روستای وردشت شهرستان سمیرم اصفهان  به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شدن این طرح تس...

احداث واحد 2500 تنی بسته بندی گوشت با حمایت بانک کشاورزی استان اصفهان

 با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی واحد بسته بندی گوشت با ظرفیت 2 هزار و 500 تن در شهرستان نجف آباد به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شدن این طرح تسهیلاتی به مبلغ 5 م...

احداث واحد 500 تنی پرورش قارچ دکمه ای با مشارکت بانک کشاورزی استان اصفهان

با استفاده ازتسهیلات بانک کشاورزی واحد پرورش قارچ دکمه ای با ظرفیت 500تن در روستای اصغر آباد شهرستان خمینی شهر  به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شدن این طرح تسهیلاتی ...
صفحه 1 از 18ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
تغییر قالب
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت