طراحی سایت

اخبار و رویدادها

16
پنجمین نشست تخصصی محیط زیست در بانك كشاورزي
در ادامه نشست های تخصصی محیط زیستی پروژه "بانکداری سبز در راستای رشد فراگیر و توسعه پایدار"، پنجمین نشست با عنوان"بهره وری سبز"، روز چهارشنبه 29 بهمن با حضور جمعی از همکاران ستادی و استانی بانک کشاورزی و مهمانانی از سایر سازمان ها و دانشگاه ها در سالن شهید اکبری بانک برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي بانك كشاورزي، در اين نشست سرکار خانم دکتر جواهریان مدیر کل توسعه پایدار سازمان حفاظت از محیط زیست، ضمن بیان تعریف دقیق بهره وری سبز، استراتژی جامع و یکپارچه برای ایجاد توسعه پایدار را مطرح و بهره‌وري سبز را يك استراتژي براي ارتقاء بهره‌وري و عملكرد زيست محيطي در راستاي بهبود توسعه اجتماعي- اقتصادي معرفی كرد. همچنین مهمترین منافع بهره وری از طرف تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و زمینه های کاربردی بهره وری سبز از جمله بهره وري سبز در توسعه جوامع محلي (روستايي)، بهره وري سبز در مديريت جامع دفع ضايعات صنعتی و کشاورزي، بهره وري سبز در کمک‌هاي فني زيست محيطی، بهره وري سبز در آموزش و ... به خوبی برای حاضران در جلسه توضیح داده شد. 
خانم دکتر جواهریان در ادامه متدولوژی GP (Green Productivity) را بررسی و ارزیابی مجدد فرایند تولید و محصولات به منظور کاهش اثرات زیست محیطی آن‌ها و برجسته كردن راه های بهبود بهره وری و کیفیت محصول را عنوان كرد. همچنین با توجه به الگوی مطرح شده، چرخه بهره وری سبز (PDCA) برنامه ریزی، اجرا، بازنگری و اقدام شد. در نهایت، پنجمین نشست تخصصی محیط زیست با بیان دیدگاه های حاضران و پرسش و پاسخ بین آنها به کار خود خاتمه داد.

گروه خبر: روابط عمومی
کد خبر: 6378