طراحی سایت

اخبار و رویدادها

01
نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران:خراسان شمالی گام های مهمی براي جلوگیری از تخریب محیط زیست برداشته است
نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران گفت:خراسان شمالی تاکنون گامهای مهم و موثری را براي جلوگیری از تخریب محیط زیست برداشته که قابل قدرداني است.
به گزارش روابط عمومی مديريت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان شمالی، گری لوییس در جلسه ای که با حضور پرویزی استاندار خراسان شمالی، گری لوئیس نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران، جلالی معاون وزیر جهاد کشاورزی، دکتر سعادت مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه، یوسفی رییس سازمان جهاد کشاورزی و صبوری مدیر استان خراسان شمالی در محل استانداری برگزار شد، با اعلام مطلب فوق افزود: توسعه پایدار معیشت مناسب را برای مردمان این منطقه به ارمغان می آورد.
وي اضافه کرد: نابودی دریاچه ارومیه، افت شدید سطح آبهای زیرزمینی خراسان، نگرانی کشاورزان اطراف استان فارس و غیر قابل استفاده شدن زمین های کشاورزی و در نهایت مشكلات معیشتي ماهیگیران اطراف دریای هامون به دلیل نبود آب، خطر بزرگ زیست محیطی را برای ایران به وجود آورده که آن را با تمام وجود لمس کرده ام.
وی خاطرنشان کرد: حضور ما در ایران در راستای پاسخگویی به مسائل زیست محیطی  با هدف ظرفیت سازی و مشارکت جوامع است تا از طریق سازمان ملل متحد، توجه جهان را براي کمک و همکاری جلب کنیم.
در ادامه اين جلسه مجيد صبوری مدیر شعب بانك كشاورزي در استان خراسان شمالی با اشاره به همت و تلاش اين بانك در استان گفت: هر جا صحبت از سرسبزی و آبادانی است از بانک کشاورزی نام برده  می شود.
وی گفت: بانک کشاورزی در اجراي رسالت همیشگی خود با حمایت دفتر عمران سازمان ملل متحد پروژه ای را آغاز کرده و قرار است در جریان اجرای این پروژه تسهیلات بانکی به سمتی هدایت مي شود که از محیط زیست حمایت مي كند .
صبوری با بيان اينكه اين پروژه در سال دوم قرار دارد افزود: الگوی اعتباری این روند نيز تهیه خواهد شد.

کد خبر: 6102