طراحی سایت

اخبار و رویدادها

23
بیمه 543 هزار هکتار از راضي زراعی و باغات در استان خوزستان در شعب بانک کشاورزی

543 هزار هکتار از راضي زراعی و باغات در استان  خوزستان تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانک کشاورزي استان  خوزستان،  در سال زراعي جاری68000 نفر بیمه گذار قريب به   306 هزار  راس انواع دام، 525 هزار هکتار محصولات زراعی و17 هزار هکتار محصولات باغی  را  تحت پوشش بيمه کشاورزي قرار دادند.

 

 

کد خبر: 14828