طراحی سایت

اخبار و رویدادها

22
پرداخت 58 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک کشاورزی در استان سمنان

شعب بانک کشاورزی استان سمنان در دو ماهه سال جاری   مبلغ 58 میلیارد و100میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به واجدان شرایط پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان سمنان  این میزان تسهیلات به 375 نفر پرداخت شد.

کد خبر: 14822