طراحی سایت

بهره مندی 453 نفر از اعتبارات صندوق توسعه ملی توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی استان اصفهان طی سال 1396 مبلغ 692 میلیارد و 900 میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان و فعالان بخش کشاورزی از اعتبارات صندوق توسعه ملی پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان این میزان تسهیلات به 453 نفر متقاضی پرداخت شده است.