پرداخت 131 میلیارد ریال تسهیلات بذور گواهی شده گندم و جو توسط بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمددرسال 1396 مبلغ 131 میلیارد ریال تسهیلات بذور گواهی شده گندم و جو به متقاضیان زیر بخش های کشاورزی پرداخت کردند .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد  این میزان تسهیلات به 7  نفر از متقاضیان پرداخت شده است .

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت