انجام بیش از 3100 میلیارد ریال تراکنش توسط همراه بانک کشاورزی در استان هرمزگان

مشتریان بانک کشاورزی در استان هرمزگان در سال 1396 بیش از 45500 فقره تراکنش مالی جمعا به مبلغ 3100 میلیارد ریال با استفاده از خدمات همراه بانک کشاورزی انجام دادند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان ، در راستای توسعه بانکداری الکترونیک و مزایای آن از جمله انجام عملیات بانکی بدون نیاز به حضور در شعب، این مدیریت مشتریان خود را برای استفاده گسترده از خدمات همراه بانک کشاورزی ترغیب  می کند .

 

قالب دلخواه شما