کسب رتبه نخست کشوری توسط استان خراسان جنوبی در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش عشایری از محل اعتبار صندوق توسعه ملی

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در سال 1396 با پرداخت 78  میلیارد ریال تسهیلات  سرمایه در گردش عشایری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، مقام نخست را در بین سایر مدیریت ها کسب کرد.

.به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی،این میزان تسهیلات به450 نفر متقاضی پرداخت شد .                                                               

قالب دلخواه شما