کسب رتبه نخست پرداخت تسهیلات آبیاری تحت فشار توسط بانک کشاورزی در استان فارس

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس در سال 1396 با برتری چشمگیر دربین سایر مدیریت ها رتبه نخست را  در پرداخت تسهیلات آبیاری تحت فشار کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس ، این مدیریت با پرداخت اعتباری  معادل 1620 میلیارد ریال ، از اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در سطح 24000 هکتار از اراضی کشاورزی و باغات استان حمایت کرد.

قالب دلخواه شما