طراحی سایت

اخبار و رویدادها

21
پرداخت بيش از 21میلیارد ريال تسهيلات طرح خود اشتغالی توسط بانک کشاورزي استان قم

شعب بانک کشاورزي استان قم ازابتدای سال 1396 تا پانزدهم اسفند ماه سال جاری بيش از 21میلیارد ريال تسهيلات خود اشتغالی به متقاضیان پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قم ، تسهیلات  فوق الذکرطی مدت موصوف به 110نفر از معرفي شدگان ازسوي سازمان هاي ذيريط نظير كميته امداد امام خميني (ره) ،سازمان بهزیستی وسازمان بنیاد شهید وامورایثارگران ، برای ایجاد اشتغال وکارآفرینی پرداخت شده است .

کد خبر: 14409