پرداخت بیش از 2میلیارد ریال تسهیلات بابت حوادث غیرمترقبه توسط بانک کشاورزی استان سمنان

شعب بانک کشاورزی استان سمنان تا پایان دی ماه  سال جاری مبلغ  2میلیارد و450 میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان و معرفی شدگان  حوادث غیرمترقبه پرداخت کرده  است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان  سمنان ، این میزان تسهیلات  به بیش از 81  نفر در استان  پرداخت شد.

 

قالب دلخواه شما