طراحی سایت

اخبار و رویدادها

20
تکمیل و راه اندازی واحد مرغداری 20.000 قطعه ای با مشارکت بانک کشاورزی استان مازندران

با استفاده از تسهيلات بانك كشاورزي، واحد مرغداری به ظرفیت  20000 قطعه مرغ مادر گوشتی در شهرستان قائم شهر استان مازندران تکمیل و راه اندازی شد .

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان مازندران، كل سرمايه اين طرح  بالغ بر 21 میلیارد ریال است كه  12 میلیارد ریال آن توسط تسهيلات بانك كشاورزي و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامين شد.

اين گزارش مي افزايد: با راه اندازي اين طرح ، زمینه اشتغال 8 نفر به طور مستقیم فراهم شد.

کد خبر: 14156