تکمیل و راه اندازی واحد مرغداری 20.000 قطعه ای با مشارکت بانک کشاورزی استان مازندران

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، واحد مرغداری به ظرفیت  20000 قطعه مرغ مادر گوشتی در شهرستان قائم شهر استان مازندران تکمیل و راه اندازی شد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان مازندران، کل سرمایه این طرح  بالغ بر 21 میلیارد ریال است که  12 میلیارد ریال آن توسط تسهیلات بانک کشاورزی و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شد.

این گزارش می افزاید: با راه اندازی این طرح ، زمینه اشتغال 8 نفر به طور مستقیم فراهم شد.

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت