79 هزار هکتاراز راضی کشاورزی و باغات در استان خوزستان تحت پوشش بیمه کشاورزی قرارگرفتند

در سال زراعی 95-96 قریب به 78980هکتاراز اراضی کشاورزی و باغات در استان خوزستان  تحت پوشش بیمه کشاورزی قرارگرفتند.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان  تعداد 85405 بیمه گذارمحصولات خود را تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان قرار دادند. 

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت