طراحی سایت

اخبار و رویدادها

20
79 هزار هكتاراز راضي کشاورزی و باغات در استان خوزستان تحت پوشش بيمه کشاورزي قرارگرفتند

در سال زراعی 95-96 قريب به 78980هكتاراز اراضي کشاورزی و باغات در استان خوزستان  تحت پوشش بيمه کشاورزي قرارگرفتند.

 به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانک کشاورزي استان خوزستان  تعداد 85405 بیمه گذارمحصولات خود را تحت پوشش صندوق بيمه محصولات كشاورزي استان قرار دادند. 

کد خبر: 14155