افتتاح مرغداری 30هزار قطعه ای با حمایت بانک کشاورزی در خرمشهر

بااستفاده ازتسهیلات بانک کشاورزی شرکت مرغداری توسعه آفرینان خرمشهر با ظرفیت 30هزار قطعه دراستان خوزستان به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی دراستان خوزستان مبلغ  10میلیارد ریال ازهزینه های راه اندازی این واحدتولیدی توسط این بانک وازمحل اعتبارات صندوق توسعه ملی و منابع داخلی تامین وپرداخت شد.

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت