بیش از 17 هزار راس دام سبک و سنگین در بانک کشاورزی استان گلستان تحت پوشش بیمه قرار گرفتند

در سال زراعی 97-96 بیش از 17329 راس دام سبک و سنگین در بانک کشاورزی استان گلستان تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گلستان،این میزان پوشش بیمه ای برای دام های 563 نفر از بیمه گذاران واحدهای دامی این استان در برابر عوامل خطر تحت پوشش انجام شده است .

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت