بیمه 29 هزار راس دام سبک و سنگین در بانک کشاورزی استان کردستان

در 9 ماهه اول سال جاری قریب به 29 هزار راس دام سبک و سنگین در بانک کشاورزی استان کردستان تحت پوشش بیمه قرار گرفت.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کردستان تعداد 1298 بیمه گذار دام های خود  را تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار دادند.

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت