طراحی سایت

اخبار و رویدادها

20
پرداخت بيش از390میلیارد ريال تسهيلات مكانيزاسيون كشاورزي در بانك كشاورزي خوزستان

شعب بانك كشاورزي استان خوزستان در شش ماهه اول سال1396 بيش از 390ميليارد ريال تسهيلات به 805 نفر از محل اعتبار مكانيزاسيون كشاورزي به متقاضيان پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومي مدیریت شعب بانك كشاورزي استان خوزستان، با پرداخت اين تسهيلات تراكتور، كمباين و ادوات كشاورزي خرديداري شده توسط كشاورزان وارد چرخه مكانيزاسيون كشاورزي اين استان شده است.

کد خبر: 14150