پرداخت بیش از390میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در بانک کشاورزی خوزستان

شعب بانک کشاورزی استان خوزستان در شش ماهه اول سال1396 بیش از 390میلیارد ریال تسهیلات به 805 نفر از محل اعتبار مکانیزاسیون کشاورزی به متقاضیان پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان، با پرداخت این تسهیلات تراکتور، کمباین و ادوات کشاورزی خردیداری شده توسط کشاورزان وارد چرخه مکانیزاسیون کشاورزی این استان شده است.

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت