پرداخت 57 میلیارد ریال تسهیلات افزایش تولید آبزیان پرورشی توسط بانک کشاورزی خوزستان

به منظور حمایت از طرح های آبزی پروری، شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان طی مقطع شش ماهه نخست سال جاری 57 میلیارد ریال تسهیلات یارانه دار طرح های افزایش تولید آبزیان پرورشی پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان این میزان تسهیلات به72  نفر از متقاضیان در این استان پرداخت شد.

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت