کسب رتبه اول کشوری توسط مدیریت استان زنجان در سیتم مکانیزه نظارت بر طرح ها

بانک کشاورزی استان زنجان رتبه اول  کشوری را در سیتم مکانیزه نظارت بر طرح ها  کسب کرد.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت استان زنجان وبراساس گزارش اداره کل نظارت بر طرح ها وعملیات اعتباری،  مدیریت استان زنجان باکسب 100امتیاز در سیستم مکانیزه نظارت بر طرح ها در پایان آبان ماه سال جاری رتبه اول را کسب کرد.

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت